Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBT  → Studium → Uchazeč o studium na FPBT → Bakalářské studijní programy
iduzel: 7449
idvazba: 8424
šablona: stranka
čas: 24.4.2024 11:16:27
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/detail/fakulta/22330/druh/B/misto/554782/jazyk/cs?planurl=/studium/uchazec/bc-uchazec/plan
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 7449
idvazba: 8424
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fpbt.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/uchazec/bc-uchazec'
iduzel: 7449
path: 8547/4160/1399/1900/7379/7423/7449
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Bakalářské studijní programy

Biochemie a biotechnologie

Biochemie a biotechnologie

Biochemie a biotechnologie je dlouhodobě nejpopulárnější program na Fakultě potravinářské a biochemické technologie. Je ideální pro studenty, které kromě chemie baví i biologie, zajímají se o mikroorganismy včetně virů, živočišné a rostlinné buňky a současně o jejich využití v biotechnologiích, bioinženýrství, genovém inženýrství a při výrobě léčiv.

Studijní program poskytuje klíčové kompetence a praktické dovednosti zejména v chemii, biochemii, mikrobiologii, molekulární biologii a jejich praktické aplikace v biotechnologii, farmacii, medicíně a dalších příbuzných oborech. Součástí studia je též nabídka zahraničních studijních pobytů. Podle zvolené specializace se z vás stanou odborníci v širokém spektru biotechnologií (od pivovarství přes výrobu léčiv až k ochraně životního prostředí) a budete výborně připraveni pro navazující magisterské studium ve studijních programech Biochemie a buněčná biologie, Mikrobiologie a genové inženýrství, Biotechnologie a bioinženýrství a Přírodní látky a léčiva.

Uplatnění

 • Navazující magisterské studium přírodovědného nebo technického směru
 • Průmyslové firmy podnikající v oblasti biotechnologií a farmacie
 • Vědecké a výzkumné organizace
 • Společnosti působící v ochraně životního prostředí
 • Akreditované, kontrolní a provozní laboratoře
 • Zdravotnická zařízení
 • Úřady státní správy

Specializace - Biochemie a mikrobiologie

Specializace Biochemie a mikrobiologie vám nabízí možnost porozumět fungování komplexních chemických pochodů v každé buňce, ať už bakteriální či lidské. Studiem této specializace nejen získáte přehled o biochemických dějích v různých typech organismů, ale porozumíte fascinujícímu světu mikroorganismů a teoreticky i prakticky si osvojíte biochemické, mikrobiologické i molekulárně-biologické metody.
→ více

Specializace - Biotechnologie a bioinženýrství

Výběrem této specializace získáte vzdělání propojující chemické, biologické a inženýrské obory. Získáte komplex znalostí a dovedností nezbytných pro řízení průmyslových biotechnologických procesů, například pivovarství a sladařství, lihovarství vinařství, produkci léčiv, biopaliv, ale též technologie pro likvidaci a zpracování odpadů a ochranu životního prostředí. Získáte rozsáhlé teoretické znalosti a praktické dovednosti pro práci ve výzkumných a provozních laboratořích.
→ více

Specializace - Přírodní látky a léčiva

Tato specializace vám poskytne odborné znalosti zaměřené na charakteristiku a biologickou aktivitu přírodních látek. Získáte praktické dovednosti pro jejich biotechnologickou přípravu pomocí mikroorganismů a tkáňových buněk, izolaci z přírodních zdrojů nebo úplnou chemickou syntézu těchto látek, ale i dalších léčiv. Porozumíte jejich uplatnění ve farmacii a medicíně, včetně mechanismů účinku v lidském organismu. Získáte základní znalosti v oblasti vývoje, registrace a patentové ochrany léčiv.
→ více

Detaily programu

Jazyk výuky český
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 150 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) B0512A130002
VŠCHT kód B301

Forenzní analýza

Chcete porozumět principu identifikace jedinců pomocí DNA analýzy? Chcete odhalovat úmyslné otravy, či falšování potravin? Forenzní analýza je velmi populární obor, vyučovaný v ČR pouze na VŠCHT Praha. Základ studia tvoří obory chemie, biologie, genetiky, fyziologie člověka, toxikologie a kriminalistiky. Na ně navazují profilové předměty, jako jsou soudní lékařství, bioterorismus, analýza drog nebo základy informační techniky pro zpracování kriminalistických dat a jejich porovnání s kriminalistickými databázemi. V četných laboratorních cvičeních získáte potřebné praktické dovednosti i schopnost analýzy DNA a tělních tekutin.

Uplatnění

 • Navazující magisterské studium
 • Kriminalistické laboratoře
 • Výzkumné laboratoře
 • Zdravotnické, veterinární a potravinářské podniky
 • Genetická analýza
 • Laboratoře dopingové kontroly

Detaily programu

Jazyk výuky český
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) 0512RA1300030059
VŠCHT kód B302A
Forenzní bioanalytická chemie

Forenzní bioanalytická chemie

Kromě tradičně solidního chemického základu získáte znalosti z oboru forenzních biologických věd a analytické chemie. Stanete se žádanými absolventy s širokými možnostmi uplatnění ve státní i soukromé sféře. Forenzní bioanalytická chemie vás naučí základy kriminalistické praxe i vědecké myšlení v oblastech jako je molekulární genetika, biochemie, mikrobiologie, toxikologie a analytika. Klademe důraz na praktické dovednosti, proto je zařazeno mnoho laboratorních cvičení. Volitelné předměty vám umožní profilovat se dle vašich preferencí, připraví vás i na případné magisterské studium v řadě navazujících studijních programů.

Uplatnění

 • Kriminalistické laboratoře
 • Výzkumné laboratoře
 • Laboratoře v nemocnicích a zdravotnických zařízeních
 • Potravinářské a biotechnologické firmy
 • Farmaceutické firmy
 • Navazující magisterské studium

Detaily programu

Jazyk výuky český
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 100 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) B0512A130011
VŠCHT kód B304

Chemie a analýza potravin a výživa

Seznámíte se se složením různých kategorií potravin, doplňků stravy a fytofarmak. Získáte zajímavé poznatky o přírodních surovinách používaných pro jejich výrobu. Pochopíte dynamiku změn, k nimž dochází při kulinárním zpracování či (bio)technologických operacích. Ty zásadně ovlivňují nejen nutriční hodnotu potravin, ale i jejich chuť, vůni, barvu či texturu. Ovlivněna je samozřejmě i jejich bezpečnost. Naučíte se používat moderní analytické metody, které slouží k hodnocení zastoupení nutričně významných složek potravin, odhalování falšování či posuzování zdravotní nezávadnosti. Pro sledování rizikových složek i pro forenzní šetření si osvojíte nejmodernější instrumentální techniky i schopnost vyhodnocovat výsledky ve vztahu k aktuálním právním předpisům. Velká pozornost je též věnována biologicky aktivním látkám s pozitivními efekty na lidské zdraví. Součástí výuky jsou základy potravinářské legislativy a managementu kontrolních i expertních činnosti. Můžete se zapojit i do mezinárodních projektů v oblasti hodnocení environmentálních rizik, forenzních analýz či biomonitoringu.

Uplatnění

 • Navazující magisterské studium
 • Výzkumné a kontrolní laboratoře
 • Management kvality a bezpečnosti potravin
 • Potravinářské a biotechnologické firmy
 • Farmaceutické firmy
 • Medicínské firmy

Detaily programu

Jazyk výuky český
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) 0512RA1300030060
VŠCHT kód B302B
Chemie a technologie potravin

Chemie a technologie potravin

Chemie a technologie potravin je komplexní studijní program, jehož absolvováním se stanete žádanými experty v oblasti potravinářství, výživy i chemie přírodních materiálů. Budete moci volit ze tří specializací. „Chemie a fyziologie výživy“ nabízí kombinace předmětů souvisejících se složením potravin, jejich uplatněním v lidské výživě, ale i jejich vlivem na fyziologii a zdravotní stav populace. Specializace „Analýza potravin a přírodních produktů“ z vás připraví špičkové odborníky v oblasti kontroly kvality potravin a doplňků stravy, jejich bezpečnosti a případného falšování, což jsou témata, která zajímají každého. V rámci specializace „Technologie potravin“ pak dokonale porozumíte všem aspektům moderní i tradiční výroby potravin, čehož je docíleno mimo jiné i velmi úzkou spoluprací s průmyslem. Všechny tři specializace vyučují nejlepší experti na dané oblasti v ČR. Můžete se také těšit na řadu profilujících předmětů, jejichž přehled získáte v odkazech na studijní plány, i velké množství laboratorních kurzů, které vám spolu s bakalářskou prací umožní praktickou aplikaci získaných teoretických znalostí.

Uplatnění

 • Specialista ve výrobě a marketingu potravin a doplňků stravy
 • Výživový specialista
 • Specializovaný pracovník orgánů státní správy
 • Analytický specialista kontrolních a vědecko-výzkumných laboratoří
 • Manažer kvality potravin
 • Technolog potravinářské výroby
 • Vedoucí potravinářské výroby
 • Manažer kvality obchodních řetězců
 • Výzkumník v týmech potravinářsko-lékařských projektů
 • Výzkumník v oblasti (bio)technologie potravin a doplňků stravy
 • Student navazujícího magisterského studia

Specializace - Analýza potravin a přírodních produktů

Studium specializace vás seznámí nejen se složením potravin a přírodních produktů, jejich výživovou a senzorickou kvalitou, ale zejména s moderními analytickými a bioanalytickými metodami, které se využívají k hodnocení zastoupení nutričně významných složek, odhalování falšování či posuzování bezpečnosti potravin. Tyto analytické metody jsou často aplikovatelné i pro různé oblasti medicíny a farmacie, takže studium specializace vám poskytne široký profesní základ. Kromě toho se dozvíte zajímavé aktuální informace o různých, v současné době popularizovaných kategoriích potravin, jako jsou doplňky stravy, netradiční a funkční potraviny, či biopotraviny.
→ více

Specializace - Chemie a fyziologie výživy

Studium specializace vám umožní získat znalosti z oblasti chemie, potravinářství i lidské výživy, což je kombinace, která dosud v daném rozsahu není vyučována na žádné vysoké škole v ČR. Budete studovat předměty, díky kterým budete schopni posoudit nutriční hodnotu potravin, včetně aspektů, které ji ovlivňují během zpracování a skladování. Díky předmětům zaměřeným na fyziologii výživy, nutriční diagnostiku a hodnocení nutričního stavu populace získáte nové poznatky o uplatnění potravin v lidské výživě. Tyto znalosti budou doplněny i o informace z oblasti lidské anatomie a fyziologie výživy zdravé populace, v kontrastu s různými onemocnění souvisejícími s výživou.
→ více

Specializace - Technologie potravin

Během studia u nás dokonale porozumíte všem aspektům moderní i tradiční výroby potravin a naučíte se, jak se potraviny vyrábí v řemeslném i průmyslovém měřítku. Poznáte základní fyzikálně-chemické a výživové vlastnosti potravin, porozumíte procesům, které během zpracování v potravinách probíhají a naučíte se ovládat jednotlivé výrobní operace. Budete umět vybrat vhodné suroviny pro výrobu a zvolit správnou metodu úchovy a balení. Vedle samotné potravinářské technologie Vám poskytneme také základní vědomosti v oblasti kontroly a řízení jakosti a správné výrobní a hygienické praxe v potravinářství. Předností této specializace je velmi úzká spolupráce s průmyslem.
→ více

Detaily programu

Jazyk výuky český
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 150 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) B0531A130036
VŠCHT kód B305
Aktualizováno: 12.11.2018 11:16, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi