Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBT  → Studium → Doktorské studium
iduzel: 7426
idvazba: 8401
šablona: stranka
čas: 26.3.2023 20:31:06
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 7426
idvazba: 8401
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fpbt.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 7426
path: 8547/4160/1399/1900/7379/7426
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Doktorské studium

Informace pro zájemce o studium DSP

Informace pro studenty DSP

Výroční hodnocení

Vědecká konference v anglickém jazyce

Státní doktorská zkouška

Disertační práce a Obhajoba

Žádosti

Zápisy do akademického roku 2022/2023

nastupující do 1. ročníku

1. září 2022 v 13 hodin

posluchárna B III

do vyšších ročníků

online, popř. osobně 

od 5. září do 16. září 2022 v úředních hodinách

- po předchozí domluvě i mimo úřední hodiny

děkanát – míst. B2307

Podmínkou pro zápis do 2. – 7. ročníku nového akademického roku je doporučující hodnocení školitele ve Výsledcích odborné činnosti studenta za předcházející akademický rok. 

Bez vyplněného doporučujícího hodnocení školitele nebude student do dalšího ročníku zapsán. 

Nezapsání se do ročníku v termínu stanoveném děkanem je důvodem k ukončení studia pro neplnění studijních požadavků. 

Dokumenty

Aktualizováno: 10.3.2023 09:19, Autor: Blanka Morchová


KódASCDESC Název dokumentuASCDESC Platné odASCDESC Platné doASCDESC
FPBTRámcové podmínky studia v doktorských studijních programech na FPBT29.03.2022
Informace k výběru, kategoriím a zapisování povinných předmětů do ISP02.09.2021
Požadavky oborových rad na sestavení ISP (počet předmětů z jednotlivých modulů)14.05.2021
A/V/961/10/2019Způsob a termíny pro odevzdání podkladů pro výroční hodnocení a zprávy o výsledcích odborné činnosti studenta DSP13.03.2019
A/S/961/3/2018Pravidla pro předkládání a zveřejňování dizertačních prací na VŠCHT Praha01.02.2018
A/S/961/6/2018Obhajoba a uchovávání závěrečných prací s odloženým zveřejněním01.10.2018
60.50/14Postup při uzavírání smlouvy o doktorském studiu v programu pod dvojím vedením uskutečňovaném ve spolupráci se zahraniční univerzitou14.11.2014
Okruhy ke státním doktorským zkouškám (pro staré obory - pro doktorandy se začátkem studia před rokem 2020)04.10.2018
Okruhy ke státním doktorským zkouškám (pro nové programy - platné pro studující od roku 2020)01.09.2020
Přihláška ke státní doktorské zkoušce10.01.2017
Přihláška na vědeckou konferenci v angličtině29.08.2014
A/V/961/19/2020Prodloužení standardní doby studia v DSP, návaznost na prezenční / kombinovanou formu studia (v souvislosti s pandemií COVID19 v roce 2020)17.07.202030.09.2023
Žádost o povolení obhajoby dizertační práce20.02.2023
Žádost o převedení z prezenční na kombinovanou formu studia15.02.2021
Žádost o přerušení/zanechání studia 15.02.2021
Souhlas s nakládáním s osobními údaji07.08.2018
Výstupní list (pro doktorské studenty/absolventy)15.02.2021

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi