Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBT  → Studium → Doktorské studium
iduzel: 7426
idvazba: 8401
šablona: stranka
čas: 24.6.2021 23:56:13
verze: 4926
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/redirect/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Doktorské studium

Informace pro zájemce o studium DSP

Témata disertačních prací pro akademický rok 2021/2022

Informace pro studenty DSP

Výroční zpráva

Vědecká konference v anglickém jazyce

Státní doktorská zkouška

Disertační práce a Obhajoba

Žádosti

Zápisy do akademického roku 2020/2021

nastupující do 1. ročníku

1. září 2020 v 10 hodin

posluchárna B06

do vyšších ročníků

od 2. září do 17. září 2020 v úředních hodinách

(po předchozí domluvě i mimo úřední hodiny)

děkanát – míst. B27

Podmínkou pro zápis do 2. – 7. ročníku nového akademického roku je doporučující hodnocení školitele ve Výsledcích odborné činnosti studenta za předcházející akademický rok. U zápisu předložíte ke kontrole index. 

Bez vyplněného doporučujícího hodnocení školitele nebude student do dalšího ročníku zapsán. 

Nezapsání se do ročníku v termínu stanoveném děkanem je důvodem k ukončení studia pro neplnění studijních požadavků.

Doktorské studijní programy

Jde o programy akreditované v českém jazyce (studium zdarma, doktorandi dostávají stipendium). Jazykem disertační práce může být čeština nebo angličtina (dle domluvy se školitelem).

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Studijní program Místo studia Počet vypsaných témat
Biochemie a bioorganická chemie Praha 42
Biochemie a bioorganická chemie (double degree) Praha + partnerská univerzita 1
Biotechnologie Praha 14
Biotechnologie (double degree) Praha + partnerská univerzita 1
Chemie a technologie potravin Praha 28
Mikrobiologie Praha 16
Potraviny a přírodní produkty Praha 15
Aktualizováno: 14.4.2021 12:24, Autor: Blanka Morchová

KódASCDESC Název dokumentuASCDESC Platné odASCDESC Platné doASCDESC
Informace k výběru, kategoriím a zapisování povinných předmětů do ISP28.08.2020
Požadavky oborových rad na sestavení ISP (počet předmětů z jednotlivých modulů)14.05.2021
Přehled bodového hodnocení výsledků studentů DSP na VŠCHT Praha01.06.2020
E-doktorand - Obecné pokyny k vyplňování formuláře Výsledky odborné činnosti studenta01.06.2020
A/V/961/10/2019Způsob a termíny pro odevzdání podkladů pro výroční hodnocení a zprávy o výsledcích odborné činnosti studenta DSP13.03.2019
A/S/961/3/2018Pravidla pro předkládání a zveřejňování dizertačních prací na VŠCHT Praha01.02.2018
A/S/961/6/2018Obhajoba a uchovávání závěrečných prací s odloženým zveřejněním01.10.2018
60.50/14Postup při uzavírání smlouvy o doktorském studiu v programu pod dvojím vedením uskutečňovaném ve spolupráci se zahraniční univerzitou14.11.2014
Okruhy ke státním doktorským zkouškám (pro staré obory - pro doktorandy se začátkem studia před rokem 2020)04.10.2018
Okruhy ke státním doktorským zkouškám (pro nové programy - platné pro studující od roku 2020)01.09.2020
Přihláška ke státní doktorské zkoušce10.01.2017
Přihláška na vědeckou konferenci v angličtině29.08.2014
A/V/961/19/2020Prodloužení standardní doby studia v DSP, návaznost na prezenční / kombinovanou formu studia (v souvislosti s pandemií COVID19 v roce 2020)17.07.202030.09.2023
Žádost o povolení obhajoby dizertační práce15.02.2021
Žádost o převedení z prezenční na kombinovanou formu studia15.02.2021
Žádost o přerušení/zanechání studia 15.02.2021
Souhlas s nakládáním s osobními údaji07.08.2018
Výstupní list (pro doktorské studenty/absolventy)15.02.2021

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi