Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBT  → Studium → Doktorské studium
iduzel: 7426
idvazba: 8401
šablona: stranka
čas: 19.1.2022 08:13:34
verze: 5041
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/redirect/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Doktorské studium

Informace pro zájemce o studium DSP

Témata disertačních prací pro akademický rok 2021/2022

Informace pro studenty DSP

Výroční zpráva

Vědecká konference v anglickém jazyce

Státní doktorská zkouška

Disertační práce a Obhajoba

Žádosti

Zápisy do akademického roku 2021/2022

nastupující do 1. ročníku

1. září 2021 v 10 hodin

posluchárna B III

do vyšších ročníků

od 2. září do 16. září 2021 v úředních hodinách

(po předchozí domluvě i mimo úřední hodiny)

děkanát – míst. 10

Podmínkou pro zápis do 2. – 7. ročníku nového akademického roku je doporučující hodnocení školitele ve Výsledcích odborné činnosti studenta za předcházející akademický rok. 

Bez vyplněného doporučujícího hodnocení školitele nebude student do dalšího ročníku zapsán. 

Nezapsání se do ročníku v termínu stanoveném děkanem je důvodem k ukončení studia pro neplnění studijních požadavků.

Doktorské studijní programy

Jde o programy akreditované v českém jazyce (studium zdarma, doktorandi dostávají stipendium). Jazykem disertační práce může být čeština nebo angličtina (dle domluvy se školitelem).

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Studijní program Místo studia Počet vypsaných témat
Biochemie a bioorganická chemie Praha 42
Biochemie a bioorganická chemie (double degree) Praha + partnerská univerzita 1
Biotechnologie Praha 14
Biotechnologie (double degree) Praha + partnerská univerzita 1
Chemie a technologie potravin Praha 28
Mikrobiologie Praha 17
Potraviny a přírodní produkty Praha 15
Aktualizováno: 30.8.2021 13:29, Autor: Blanka Morchová

KódASCDESC Název dokumentuASCDESC Platné odASCDESC Platné doASCDESC
Informace k výběru, kategoriím a zapisování povinných předmětů do ISP02.09.2021
Požadavky oborových rad na sestavení ISP (počet předmětů z jednotlivých modulů)14.05.2021
A/V/961/10/2019Způsob a termíny pro odevzdání podkladů pro výroční hodnocení a zprávy o výsledcích odborné činnosti studenta DSP13.03.2019
A/S/961/3/2018Pravidla pro předkládání a zveřejňování dizertačních prací na VŠCHT Praha01.02.2018
A/S/961/6/2018Obhajoba a uchovávání závěrečných prací s odloženým zveřejněním01.10.2018
60.50/14Postup při uzavírání smlouvy o doktorském studiu v programu pod dvojím vedením uskutečňovaném ve spolupráci se zahraniční univerzitou14.11.2014
Okruhy ke státním doktorským zkouškám (pro staré obory - pro doktorandy se začátkem studia před rokem 2020)04.10.2018
Okruhy ke státním doktorským zkouškám (pro nové programy - platné pro studující od roku 2020)01.09.2020
Přihláška ke státní doktorské zkoušce10.01.2017
Přihláška na vědeckou konferenci v angličtině29.08.2014
A/V/961/19/2020Prodloužení standardní doby studia v DSP, návaznost na prezenční / kombinovanou formu studia (v souvislosti s pandemií COVID19 v roce 2020)17.07.202030.09.2023
Žádost o povolení obhajoby dizertační práce15.02.2021
Žádost o převedení z prezenční na kombinovanou formu studia15.02.2021
Žádost o přerušení/zanechání studia 15.02.2021
Souhlas s nakládáním s osobními údaji07.08.2018
Výstupní list (pro doktorské studenty/absolventy)15.02.2021

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi