Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBT  → O fakultě → Historie FPBT
iduzel: 7390
idvazba: 8362
šablona: stranka
čas: 25.6.2024 13:27:23
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 7390
idvazba: 8362
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fpbt.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/fakulta/historie'
iduzel: 7390
path: 8547/4160/1399/1900/7378/7390
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Historie FPBT

 VÝVOJ VYSOKOŠKOLSKÉHO STUDIA POTRAVINÁŘSKÝCH TECHNOLOGIÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH DO ROKU 1952

1707

založena Stavovská ingenieurská škola, škola pro vojenské inženýry

1717

K.J.Willenberg zde přednáší též nauku o zemědělství a o rekultivaci krajin zničených válkou

1787

Stavovská ingenieurská škola se stává součástí pražské univerzity

1795

na filosofické fakultě pražské univerzity se přednáší základy chemie, F.J.Gerstner navrhl reformu "vyučování inženýrství", polytechnická studia měla mít tři předměty z přírodopisu (mineralogie, botanika, zoologie), tři z chemie (o solích a zemních odrůdách, o výrobcích z říše zvířecí a rostlinné s naukou o barvivech, o kovech, jejich zkoumání a tavení), tří předměty matematické, tři z rýsování a stavitelství a jeden z empirické mechaniky

1803

vznik Královského českého stavovského technického učiliště v Praze

1807

K.A.Neumann, první profesor chemie a chemické technologie

1817

J.Steinmann přednáší o rostlinných a zvířecích substancích a agrikulturní chemii, od r. 1818 má samostatné přednášky z pivovarství a od r. 1819 též z octařství a vinopalnictví

1833

K.N.Balling připojuje k přednáškám z kvasné chemie a technologie též přednášky z řepného cukrovarnictví

1848

změna názvu školy na Český stavovský polytechnický ústav

1855

K.N.Balling zřizuje agrikulturně chemickou stanici, píše knihu Die Garungschemie

1861

změna názvu školy na Královský český polytechnický zemský ústav, ústav je prosazen jako utrakvistický - dvojjazyčný, formuluje se české názvosloví

1864

mění se název na Polytechnický ústav království Českého, dochází k zrovnoprávnění češtiny s němčinou, jedním ze 4 studijních oborů je technická lučba

1868

z podnětu A. Bělohoubka založena první sladovnická škola v celém Rakousko - Uhersku

1869

dochází k osamostatnění Českého polytechnického ústavu království Českého

70.léta

působení prof.V.Šafaříka (všeobecná a analytická chemie), prof.F.Štolby (chemické technologické předměty včetně potravinářské technologie), prof.K.Preise (analytická chemie, cukrovarnictví), prof.A.Bělohoubka (kvasná chemie a technologie)

1875

změna z tříletého na čtyřleté studium

1877

založen časopis Listy chemické, který rediguje A.Bělohoubek a K.Preis

1878

zavedeny dvě státní zkoušky, mezi předměty 2.státní zkoušky je i chemie hospodářská (agronomická, agrikulturní), včetně potravinářské technologie

1895

zavedení speciálních laboratoří z cukrovarnické chemie a výzkumnictví (K.Preis, K.Andrlík) založena výzkumná stanice cukrovarnická, kde působil K.Preis, K.Andrlík, J.Stoklasa, E.Votoček

1897

vzniká c.k. Česká vysoká škola technická v Praze, kde se přednáší chemie a analýza potravin, chemie a technologie tuků a olejů (prof.J.Hanuš), kvasná chemie, lihovarství, mykologie kvasného průmyslu (prof.K.Kruis) aj. ustavena Česká vysoká škola technická v Brně, zatím bez chemického i zemědělského odboru

1901

českým technikám bylo uděleno právo promoční, aby se zrovnoprávnily s univerzitou

1906

vzniká zemědělský odbor pražské techniky, přednášky z chemie a technologie mléka (prof.O.Laxa)

1908

na zemědělském odboru pražské techniky založena výzkumná mlynářská stanice (prof.J.Jelínek) výuku obecných předmětů zajišťovali mj. prof.Votoček, prof.Hanuš, prof.Šulc, prof.Wald, prof.Čelakovský a další

1912

na České vysoké škole technické v Brně je zřízen chemický odbor

1919

v Brně vznikají Vysoká škola zemědělská a Vysoká škola zvěrolékařská s ústavem hygieny masa, mléka a potravin

1920

vznik Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) z původní České vysoké školy technické, zřízen chemický odbor jako Vysoká škola chemicko- technologického inženýrství (VŠCHTI) a zemědělský odbor jako Vysoká škola zemědělského a lesnického inženýrství (VŠZLI)

1920

na brněnské technice vzniká Státní výzkumný ústav kvasného průmyslu

1937

nové budovy VŠCHTI a VŠZLI v Dejvicích

1937

postgraduální studium potravních expertů (až do r. 1950)

V letech 1919 - 1939 zajišťovaly výuku potravinářských oborů tyto školy a ústavy:

  • VŠCHTI Praha - kvasná chemie a technologie (K.Kruis, J.Šatava), cukrovarnictví (K.Andrlík, V.Konn), chemie a zkoušení potravin (J.Hanuš, J.Bulíř), toxikologie (E.Švagr), chemická technologie tuků (V.Veselý)
  • VŠZLI Praha - technologie potravinářského (zemědělského) průmyslu (V.Vilikovský), cereální chemie a technologie (J.Jelínek), lihovarnictví (J.Dyr), chemie a technologie mléka (O.Laxa), agrochemie a biochemie (J.Stoklasa)
  • Chemický odbor VŠT Brno - chemie a technologie tuků (V.Veselý, V.Isajev, B.Margosches), cukrovarnictví (A.Linsbauer, J.Dědek, J.Vašátko), kvasná chemie a technologie (F.Ducháček, O.Kopecký, V.V.Žila)
  • VŠZ Brno - technologie škrobu a lihu (B.Hošpes), technologie mlékařství a zpracování mléka (J.Prokš)
  • VŠ zvěrolékařská Brno - hygiena a technologie masa (J.Lenfeld, J.Hokl)

Poválečný vývoj v letech 1945 - 1952 zajišťovaly následující ústavy:

  • VŠCHTI Praha - kvasná technologie a cukrovarnictví (A.Kleinzeller, V.Konn, K.Šandera), chemie potravin (J.Bulíř, G.Janíček, B.Rund)
  • VŠZLI Praha - zemědělský průmysl a lihovarnictví (J.Dyr), cereální technologie (J.Jelínek, J.Hampl), mikrobiologie (B.Hampl), mlékařství (J.Mašek), ovocnická technologie (V.Kác)
  • Chemický odbor VŠT Brno - chemie a technologie tuků (V.Veselý), cukrovarnictví (J.Dědek, E.Slavíček)
  • VŠZ Brno - technologie škrobu a lihu (B.Hošpes), technologie mlékařství a zpracování mléka (J.Prokš), konzervárenská technologie (V.Kyzlink), vinohradnictví a vinařství (J.Blaha), ekonomika (F.Lom)
  • VŠ zvěrolékařská Brno - hygiena a technologie masa (M.Dobeš)

ZALOŽENÍ FAKULTY POTRAVINÁŘSKÉ TECHNOLOGIE

Fakulta potravinářské technologie byla založena 14.listopadu 1952 jako jedna ze tří fakult samostatné Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT) v Praze

V průběhu roku 1953 byly na Fakultě potravinářské technologie ustaveny katedry:

KATEDRA BIOLOGICKÝCH VĚD
KATEDRA CHEMIE A ZKOUŠENÍ POTRAVIN
KATEDRA KVASNÉ TECHNOLOGIE
KATEDRA TECHNOLOGIE SACHARIDU
KATEDRA TECHNOLOGIE MLÉKA A TUKU
KATEDRA KONZERVÁRENSKÉ TECHNOLOGIE

Od roku 1969 nese fakulta pojmenování:
FAKULTA POTRAVINÁŘSKÉ A BIOCHEMICKÉ TECHNOLOGIE

AKADEMIČTÍ FUNKCIONÁŘI FAKULTY POTRAVINÁŘSKÉ A BIOCHEMICKÉ TECHNOLOGIE

Děkani:

1952-53

doc.Ing.Dr. Josef Dyr, docent pivovarnictví

1953-54

doc.Ing.RNDr. Karel Šandera, docent cukrovarnictví

1954-57

prof.Ing.Dr. Josef Prokš, DrSc., profesor technologie mléka a mléčných výrobků

1957-59

prof.Ing.Dr. Vladimír Kyzlink, DrSc., profesor základů konzervace potravin a technologie konzervárenství

1959-60

prof.Ing.Dr. Gustav Janíček, profesor zkoušení potravin a technologie společného stravování

1960-61

prof.Ing.Dr. Rudolf Bretschneider, profesor cukrovarnictví

1961-62

prof.Ing.Dr. Gustav Janíček, profesor zkoušení potravin a technologie společného stravování

1962-64

doc.Ing. Jan Hampl, CSc., docent cereální chemie a technologie

1964-73

prof.MUDr.Ing. Vladislav Šícho, CSc., profesor biochemie

1973-89

prof.Ing. Jiří Davídek, DrSc., profesor chemie a technologie potravin

1989-94

prof.Ing. Jan Pokorný, DrSc., profesor chemie a zkoušení potravin

1994-2000

prof.Ing. Pavel Kadlec, DrSc., profesor technologie cukru

2000-2005

prof.Ing. Jan Velíšek, DrSc., profesor chemie a analýzy potravin

2006-2011

prof.Ing. Karel Melzoch, CSc., profesor kvasné chemie a bioinženýrství

2012-2019

prof.Ing. Tomáš Ruml, CSc., profesor biochemie      

2020-2023 

prof. Ing. Jan Masák, CSc., profesor v oboru Biotechnologie

2024-dosud

doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D., docent v oboru Technologie potravin

 

Význačné osobnosti

Profesor Karel Andrlík (1861-1931), profesor cukrovarnictví, zavádí speciální laboratoře z cukrovarnické chemie a výzkumnictví

Profesor Karel Napoleon Balling (1805-1868), profesor lučby oborů kvasných a cukrovarnických výrob, rektor utrakvistického polytechnického ústavu v roce 1865/66. Vypracoval dodnes platné teoretické základy kvasných technologií

Profesor Antonín Bělohoubek (1845-1910), profesor kvasné chemie, přednášel i agrikulturní chemii a technickou mikroskopii, založil r.1868 samostatnou českou sladovnickou školu, inicioval založení Výzkumného ústavu pivovarnického (1887)

Profesor Jaromír Bulíř (1877 - 1957), profesor chemické technologie potravin na pražské VŠCHTI, vedl ústav kvasné chemie a mykologie v létech 1945/46

Profesor Josef Dyr (1904 - 1980), profesor kvasné chemie a technologie, první děkan fakulty potravinářské technologie (1952/53), rektor VŠCHT (1953/55)

Profesor Vratislav Grégr (1914 - 1991), profesor kvasné chemie a technologie, působil na Výzkumném ústavu lihovarském v Praze a od r. 1953 na VŠCHT

Profesor Bohuš Hampl (1899 - 1975), profesor mikrobiologie, zakladatel výuky mikrobiologie na fakultě potravinářské technologie

Akademik Josef Hanuš (1872-1955), profesor v oboru chemie a zkoušení potravin a technologie tuků, jeho vědecké práce měly vysoký ohlas v zahraničí

Profesor Bohumil Hošpes (1890 - 1971), profesor technologie škrobu a lihu, působil na brněnské VŠZ

Profesor Gustav Janíček (1911 - 1995), profesor zkoušení potravin a technologie společného stravování, jeden ze zakladatelů fakulty potravinářské technologie

Profesor Jan Jelínek (1879 - 1962), profesor cereální technologie, založil na pražské technice výzkumnou mlynářskou stanici (1908)

Profesor Karel Kruis (1851-1917), profesor a mezinárodně uznávaný odborník v oboru mykologie, pivovarství a lihovarství. Rozšířil přednášky o výuku enzymologie a mykologie. V r. 1900 založil lihovarskou kolu a pokusnou lihovarskou stanici

Profesor Vladimír Kyzlink (nar.1915), profesor základů konzervace potravin a technologie konzervárenství na VŠZ v Brně a VŠCHT v Praze, zakladatel oboru konzervace potravin u nás

Profesor Otakar Laxa (1874 - 1961), profesor chemie a technologie mléka, působil na zemědělském odboru pražské techniky

Profesor Karel Preis (1846-1916), profesor analytické chemie, významný odborník v cukrovarnictví, založil časopis Listy cukrovarnické (1883), spolu s prof.Bělohoubkem zakládá na technice Výzkumnou stanici cukrovarnickou (1896), která byla v r. 1923 přejmenována na Výzkumný ústav čs. průmyslu cukrovarnického

Profesor Josef Prokš (1892 - 1974), profesor technologie mléka a mléčných výrobků, působil na VŠZ v Brně a VŠCHT v Praze

Profesor Julius Stoklasa (1857-1936), významný odborník v agrochemii, biochemii, cereální chemii a technologii

Profesor Karel Šandera (1904 - 1959), profesor technologie cukrovarnictví, působil současně na katedře fyzikální chemie a katedře technologie glycidů VŠCHT a ve Výzkumném ústavu cukrovarnickém

Profesor Jan Šatava (1878-1938), profesor kvasné chemie a mykologie, významný odborník v pivovarství, vybudoval na technice v Dejvicích nový lihovar a pivovar na světové technické úrovni, ředitel Výzkumného ústavu sladařského a pivovarského v Praze

Profesor Vladislav Šícho (1923 - 1977), profesor biochemie, zakladatel výuky biochemie na fakultě potravinářské technologie

Profesor František Štolba (1839-1910), profesor pro chemickou technologii a enzymologii, pokračovatel prof.Ballinga, přednášel obsáhlý soubor chemicko-technologických předmětů, především kvasné technologie (zymotechniku), pivovarství a cukrovarnictví. Byl rektorem polytechnického ústavu v letech 1876/77 a 1882/83

Akademik Vítězslav Veselý (1877 - 1964), profesor organické chemie na brněnské technice, přednášel chemii a technologii tuků a olejů, od r. 1920 i na pražské technice

Profesor Václav Vilíkovský (1878 - 1956), profesor technologie potravinářského (zemědělského) průmyslu na VŠZLI v Praze i na VŠZ v Brně

Profesor Emil Votoček (1872 - 1950), mimořádná osobnost, významný organický chemik, věnoval se chemii cukrů, anorganické, analytické a fyzikální chemii, editor chemických časopisů, linquista a hudební skladatel

 

Aktualizováno: 3.1.2024 07:41, Autor: Blanka Morchová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi