Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBT  → Věda a výzkum → Habilitační a jmenovací řízení → Fakulta potravinářské a biochemické technologie – habilitační řízení
iduzel: 3959
idvazba: 88448
šablona: stranka
čas: 25.6.2024 13:36:44
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 3959
idvazba: 88448
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fpbt.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/habilitace-a-profesury/fpbt-habilitace'
iduzel: 3959
path: 1/4111/942/994/1014/65242/1/4111/942/994/1011/1220/1372/3959
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Fakulta potravinářské a biochemické technologie – habilitační řízení

 

Jméno

Název habilitační práce

Obor habilitačního řízení

Řízení zahájeno

Projednáno na VR fakulty

Řízení přerušeno

Jmenování od

RNDr. Karel Královec, Ph.D.

Toxicita magnetických nanočástic pro biomedicínské aplikace na buněčné úrovni

 

Biochemie 17.5.2023

 

Ing. Vojtěch Hrbek, Ph.D.

Strategie autentikace a odhalování falšování potravin využívající vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrii

Chemie a analýza potravin 9. 5. 2023

5.10.2023

 

1.11.2023

Ing. Barbora Branská, Ph.D.

Cesta za poznáním solventogenních klostridií

Biotechnologie 7.12.2022

18.5.2023

 

1.6.2023

Ing. David Šilha, Ph.D.

Studie výskytu Arcobacter-like species a vlivy ovlivňující jejich přežívání i tvorbu biofilmů

Mikrobiologie 17.10.2022

18.5.2023

 

1.6.2023

Ing. Darina Dvořáková, Ph.D.

Biomonitoring: nástroj pro posouzení expozice člověka významným environmentálním kontaminantům

Chemie a analýza potravin 14.3.2022

6.10.2022

 

1.11.2022

Ing. Hana Stiborová, Ph.D.

Benefity a limity využívání odpadních surovin a jejich dopad na životní prostředí

Mikrobiologie 12.4.2022

6.10.2022

 

1.11.2022

RNDr. Monika Cahová, Ph.D.

Nealkoholová steatóza jater: mechanismy vzniku a možnosti terapie

Biochemie 24. 9. 2021

21. 4. 2022

 

1.5.2022

Ing. Věra Jenčová, Ph.D.

Vývoj, funkcionalizace a charakteristika nanovlákenných materiálů pro tkáňové inženýrství

Biotechnologie 22.10.2021

21.4.2022

 

1.5.2022

Ing. Kamil Parkan, Ph.D.

Syntéza C-Glykosidů a C-Disacharidů

Organická chemie 8.7.2021

25.11.2021

 

1.1.2022

RNDr. Monika Cahová, Ph.D.

Nealkoholová steatóza jater: mechanismy vzniku a možnosti terapie

Biochemie

ukončeno 23.4.2021

 

 

 

Ing. Viktorová Jitka, Ph.D.

Modulace aktivity ATP-vazebných efluxních pump zodpovědných za mnohočetnou lékovou rezistenci u bakterií a nádorů

Mikrobiologie

30.3.2021

7.10.2021 1.11.2021
Ing. Šárka Horáčková, CSc. Bakterie mléčného kvašení a jejich funkční vlastnosti Technologie potravin

5.1.2021

20.5.2021 1.6.2021
Ing. Iveta Hrádková, Ph.D. Oxidace lipidů a použití antioxidantů Technologie potravin

6.1.2021

20.5.2021 1.6.2021
Ing. Jan Kyselka, Ph.D.
Degradace triacylglycerolů, fytosterolů a tokoferolů při rafinaci a chemické modifikaci rostlinných olejů a tuků Technologie potravin

6.1.2021

25.3.2021 1.4.2021
Ing. Martin Kuchař, Ph.D.

Nové psychoaktivní látky

Organická chemie

29.1.2020

 14.1.2021    1.2.2021
Ing. Jan Lipov, Ph.D. Intracelulární interakce a transport retrovirových proteinů Biochemie 8. 10. 2019  1.10.2020    1.11.2020

Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D.

Role přirozených antioxidačních mechanismů v prevenci chronických chorob Biochemie 7. 10. 2019  1.10.2020    1.11.2020
Ing. Marcela Sluková, Ph.D.    Polysacharidy obilovin ve výživě a technologii Technologie potravin    19.3.2019 10.10.2019   1.11.2019
Ing. Barbora Holubová, Ph.D.    Imunochemická detekce nízkomolekulárních látek Biochemie    22.10.2018 4.4.2019   1.5.2019
Ing. Petr Kaštánek, Ph.D.

Produkce bioaktivních látek mikrořasami a heterotrofními protisty

Biotechnologie 23.10.2018 4.4.2019   1.5.2019
Dr. Ing. Michaela Rumlová Tvorba virové částice: jeden z klíčových kroků replikačního cyklu retrovirů Biotechnologie 31.7.2018 25.10.2018   1.11.2018
Ing. Olga Maťátková, Ph.D. Přírodní látky jako modulátory biofilmu Biotechnologie 6.4.2018  14.5.2018    1.6.2018
Ing. Marcela Pejchalová, Ph.D.    Studie vybraných patogenů v potravinách, vodě a prostředí Mikrobiologie 26.10.2017  14.5.2018    1.6.2018
Ing. Irena Kolouchová, Ph.D. Kvasinky jako zdroj průmyslově a farmakologicky využitelných lipidů Biotechnologie 6.4.2017  26.10.2017    1.11.2017
Ing. Martina Krausová, Ph.D. (roz. Blažková) Imunochromatografická detekce vybraných kontaminantů potravin a životního prostředí Biochemie 6.4.2017  26.10.2017    1.11.2017
Ing. Rudolf Ševčík, Ph.D.

Technologie zpracování bramborových hlíz

Technologie potravin 6.4.2017  26.10.2017    1.11.2017
Ing. Aleš Rajchl, Ph.D.

Posuzování kvality rajčatových výrobků 

Technologie potravin 14.9.2015  12.11.2015    1.12.2015
Mgr. Ing. Bc. Roman Kotlín, Ph.D.

Vrozené a získané hypofibrinogenemie a dysfibrinogenemie

 Biochemie 14.9.2015  12.11.2015    1.12.2015
Ing. Josef Trögl, Ph.D.       Imobilizované mikroorganismy a jejich environmentální aplikace Biotechnologie       26.2.2015        28.5.2015    1.6.2015
Ing. Petra Lovecká, Ph.D.       Biodegradační procesy z hlediska hodnocení environmentálních rizik Mikrobiologie       26.2.2015  28.5.2015    1.6.2015
Ing. Martin Halecký, Ph.D. Specifika odstraňování komplexních směsí polutantů v různých typech bioreaktorů Biotechnologie 23.10.2014  26.2.2015    1.4.2015

Ing. Mgr. Štěpánka Hrdličková Kučková, Ph.D.

Identifikace a kvantifikace nerozpuštěných proteinů metodou hmotnostní spektrometrie

Biochemie

23.10.2014

 26.2.2015    1.4.2015

Ing. Milena Zachariášová, Ph.D.

Multiple Mycotoxins in Food and Feed: New Analytical Challenges, Occurrence, and Fate during the Food and Feed Production

Chemie a analýza potravin

1.3.2014

 23.10.2014    1.11.2014

Ing. Čížková Helena, Ph.D.

Robustnost markerů autenticity potravin 

Technologie potravin

3.2.2014

6.3.2014  

1.4.2014

Ing. Ondřej Uhlík, Ph.D.

Identifikace a charakterizace bakterií s bioremediačním potenciálem – od kultivace k metagenomice

Mikrobiologie

25.4.2013

17.10.2013

 

1.11.2013

Ing. Petra Lipovová, Ph.D.

Glykosidasy a nukleasy - enzymy s biotechnologickým

potenciálem

Biochemie

4.2.2013

25.4.2013

 

1.5.2013

Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.

Advanced Multi-Analyte Strategies in Food Safety Control

(Moderní multi-analytické metody pro kontrolu bezpečnosti potravin)

Chemie a analýza potravin

18.10.2012

7.2.2013

 

1.3.2013

Ing. Pavel Ulbrich, Ph.D.

Studium skládání a struktury retrovirových částic jako klíč k inhibici HIV

Mikrobiologie

18.10.2012

7.2.2013

 

1.3.2013

Dr. Ing. Ivan Raich

Kombinace výpočetních a experimentálních metod pro studium prostorového uspořádání malých bioorganických molekul

Organická chemie

27.7.2012

18.10.2012

 

1.11.2012

Dr. Ing. Petra Patáková

Mikrobiální metabolity produkované souběžně se sporulací

Biotechnologie

20.6.2012

18.10.2012

 

1.11.2012

Dr. Ing. Zdenka Panovská

Senzorické vnímání chutí

Chemie a analýza potravin

13.1.2012

12.4.2012

 

1.5.2012

Ing. Peter Šebo, CSc.

Mechanismus působení a vakcinační využití adenylátcyklizového toxinu

Mikrobiologie

4.11.2011

12.4.2012

 

1.5.2012

Ing. Evžen Šárka, CSc.

Vedlejší produkty cukrovarnického a škrobárenského průmyslu – vznik, využití a optimalizace parametrů

Technologie potravin

15.8.2011

9.2.2012

 

1.3.2012

Ing. Zuzana Réblová, Ph.D.

Vliv vybraných vnějších faktorů na aktivitu antioxidantů a jejich schopnost ochraňovat tokoferoly

Chemie a analýza potravin

12.5.2011

8.12.2011

 

1.1.2012

RNDr. Jarmila Zídková

Regulační funkce vybraných proteinů

a membránových receptorů

Biochemie

13.1.2011

6.10.2011

Řízení zastaveno 6.10.2011

 

Dr. Ing. Zuzana Novotná

Vlastnosti a funkce rostlinných fosfolipas

Biochemie

7.10.2010

13.1.2011

 

1.2.2011

Dr. Ing. Karel Cejpek

Redoxní reakce sacharidů a jejich produktů

Chemie a analýza potravin

7.10.2010

17.3.2011

 

1.4.2011

Mgr. Andriy Synytsya, Ph.D.

Polysacharidy: technologický význam, struktura a chemická modifikace

Technologie potravin

7.10.2010

12.5.2011

 

1.6.2011

Dr.Ing. Věra Schulzová

Biologicky aktivní látky v zemědělských plodinách

Chemie a analýza potravin

27.5.2010

7.10.2010

 

1.11.2010

Ing. Tomáš Čajka, Ph.D.

Mass Spectrometry for the Effective Assessment of Food Quality and Safety

Chemie a analýza potravin

25.3.2010

27.5.2010

 

1.6.2010

Dr. Ing. Marek Doležal

Chlorpropanoly – endogenní kontaminanty potravin

Chemie a analýza potravin

3.12.2009

25.3.2010

 

1.4.2010

Ing. Igor Hochel, CSc.

Imunochemické metody v mikrobiologii potravin

Mikrobiologie

3.12.2009

25.3.2010

 

1.4.2010

Ing. Jiří Štětina,CSc.

Reologické vlastnosti a textura mléčných výrobků

Technologie potravin

23. 4.2009

24.9.2009

 

1.10.2009

Ing. Vojtěch Spiwok,Ph.D.

Molekulární simulace biologických systémů

Biochemie

12.2.2009

23.4.2009

 

1.5.2009

Dr. Ing. Radovan Hynek

Studium proteinů metodou peptidového mapování

Biochemie

2.10.2008

11.12.2008

 

1.1.2009

Dr. Ing. Kateřina Riddelová

Moderní analytické metody ve stopové analýze potravin

Chemie a analýza potravin

7.5.2008

2.10.2008

 

15.10.2008

Ing. Tomáš Brányik,Ph.D.

Technologické využití biofilmů kvasinek

Biotechnologie

28.2.2008

24.4.2008

 

15.5.2008

Ing. Pavel Kotrba, Ph.D.

Genetické modifikace organismů pro ochranu životního prostředí

Mikrobiologie

29.11.2007

28.2.2008

 

1.4.2008

Ing. Roman Kubec, Ph.D.

S-substituované deriváty cysteinu

Chemie a analýza potravin

3.5.2007

29.11.2007

 

15.12.2007

Ing. Richard Hrabal,CSc.

NMR spektroskopie – Moderní nástroj pro řešení prostorové struktury proteinů

Biochemie

3.5.2007

11.10.2007

 

1.11.2007

Dr. Ing. Richard Koplík

Prvková speciační analýza biologických materiálů

Chemie a analýza potravin

27.1.2006

11.5.2006

 

15.5.2006

Ing. Ladislav Čurda, CSc.

Separace a modifikace složek syrovátky

Technologie potravin

11.5.2006

11.10.2006

 

15.10.2006

Ing. Radovan Bílek, CSc.

Extrahypothalamický výskyt thyroliberinové imunoreaktivity

Biochemie

11.5.2006

7.12.2006

 

15.12.2006

Ing. Pavel Dostálek,CSc.

Využití buněčné stěny pivovarské kvasinky Saccharomyces cerevisiae

Biotechnologie

7.12.2006

1.2.2007

 

15.2.2007

Aktualizováno: 27.10.2023 09:52, Autor: Veronika Popová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi