Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBT  → Studium → Doktorské studium
iduzel: 7426
idvazba: 8401
šablona: stranka
čas: 15.7.2024 13:23:35
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 7426
idvazba: 8401
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fpbt.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/doktorske-studium/program/22310/N106'
iduzel: 7426
path: 8547/4160/1399/1900/7379/7426
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Doktorské studium

Informace pro zájemce o studium DSP

Informace pro studenty DSP

Zápisy do akademického roku 2023/2024

  • Zápisy studentů nastupujících do 1. ročníku proběhnou 1. září 2023 od 10 hodin v posluchárně BIII.
  • Zápisy studentů do 2. - 7. ročníku proběhnou online.
  • Podmínkou pro zápis do 2. – 7. ročníku nového akademického roku je doporučující hodnocení školitele ve Výsledcích odborné činnosti studenta za předcházející akademický rok.

Výroční hodnocení

Vědecká konference v anglickém jazyce

Státní doktorská zkouška

Disertační práce a Obhajoba

Žádosti

Dokumenty

Aktualizováno: 28.6.2024 11:07, Autor: Blanka Morchová


KódASCDESC Název dokumentuASCDESC Platné odASCDESC Platné doASCDESC
FPBTRámcové podmínky studia v doktorských SP na FPBT09.02.2024
FPBT/352/2/2024FPBT: Pravidla přiznávání účelového stipendia studentům doktorských studijních programů za absolvování studijního pobytu v zahraničí01.01.2024
FPBT/352/1/2024FPBT: Stanovení dalších podmínek pro vyplacení účelového stipendia studentům doktorských studijních programů01.01.202431.12.2024
Požadavky oborových rad na sestavení ISP (počet předmětů z jednotlivých modulů)11.09.2023
Žádost o změnu ISP13.03.2024
A/V/961/15/2023Způsob a termíny pro odevzdání podkladů pro výroční hodnocení a zprávy o výsledcích odborné činnosti studenta doktorského studijního programu30.06.2023
A/S/961/3/2018Pravidla pro předkládání a zveřejňování dizertačních prací na VŠCHT Praha01.02.2018
A/S/961/6/2018Obhajoba a uchovávání závěrečných prací s odloženým zveřejněním01.10.2018
60.50/14Postup při uzavírání smlouvy o doktorském studiu v programu pod dvojím vedením uskutečňovaném ve spolupráci se zahraniční univerzitou14.11.2014
Okruhy ke státním doktorským zkouškám (pro nové programy - platné pro studující od roku 2020) | Areas for Doctoral State Exam (new programmes)23.01.2024
Okruhy ke státním doktorským zkouškám (pro staré obory - pro doktorandy se začátkem studia před rokem 2020) | Areas for Doctoral State Exam (old programmes)04.10.2018
Přihláška ke státní doktorské zkoušce11.10.2023
Přihláška na vědeckou konferenci v angličtině29.08.2014
Žádost o poskytnutí stipendia na cestovní výlohy09.04.2015
Žádost o povolení obhajoby dizertační práce01.08.2023
Žádost o převedení z prezenční na kombinovanou formu studia15.02.2021
Žádost o přerušení/zanechání studia 15.02.2021
Souhlas s nakládáním s osobními údaji07.08.2018
Výstupní list (pro doktorské studenty/absolventy)15.02.2021

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi