Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBT  → Studium → Bakalářské studium → Studijní plán
iduzel: 61529
idvazba: 72992
šablona: stranka
čas: 3.10.2023 18:29:05
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/plan?weburl=/studium/bakalarske-studium
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 61529
idvazba: 72992
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fpbt.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/bakalarske-studium/plan/22330/B301B'
iduzel: 61529
path: 8547/4160/1399/1900/7379/7424/61529
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Přírodní látky a léčiva

Specializace:

Šedě jsou uvedeny společné předměty programu – stejné ve všech specializacích.

Informace o studijním plánu

Studijní plán je zobrazen v podobě, ve které bude platit pro budoucí studenty (současné uchazeče o studium). Současní studenti si můžou zobrazit svůj studijní plán ve Studijním informačním systému (může se v některých předmětech odlišovat).

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
B101001 Obecná a anorganická chemie I 3 / 3 / - Z+Zk 8
B101003 Chemické a bilanční výpočty - / 2 / - KZ 3
B240001 Toxikologie a ekotoxikologie I 2 / - / - Zk 3
B320003 Biologie I 2 / - / - Zk 3
B322002 Úvod do potravinářských a biochemických věd 2 / - / - Zk 3
B413001 Matematika A 3 / 4 / - Z+Zk 8
B445001 Počítačové praktikum - / 3 / - KZ 3
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova - / 2 / - Z 1
V827002 Sportovní kurz - / 1 / - Z 1

Letní semestr

Povinné předměty
B101004 Laboratoř anorganické chemie I - / - / 4 KZ 3
B110001 Organická chemie A 3 / 2 / - Z+Zk 6
B319001 Biologie II 2 / - / - Zk 3
B320004 Laboratoř biologie - / - / 2 KZ 1
B413002 Matematika B 3 / 3 / - Z+Zk 7
B444003 Fyzika I 3 / 2 / - Z+Zk 6
B834001 Odborný anglický jazyk A - / 2 / - Z 1
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B240002 Toxikologie a ekotoxikologie II 2 / - / - Zk 3
B324002 Produkce potravinářských surovin 2 / - / - Zk 3
B342006 Rostlinné léky a tradiční medicina 2 / - / - Zk 3
B501004 Základy projektového managementu 2 / - / - Zk 3
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova - / 2 / - Z 1
V827002 Sportovní kurz - / 1 / - Z 1

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B111005 Základy farmakologie 2 / - / - Zk 3
Povinné předměty
B110002 Organická chemie B 3 / 2 / - Z+Zk 6
B110005 Laboratoř organické chemie I - / - / 4 KZ 3
B320001 Biochemie I 3 / 1 / - Z+Zk 5
B403003 Fyzikální chemie I 3 / 2 / - Z+Zk 6
B413003 Aplikovaná statistika 1 / 2 / - Z+Zk 4
B444005 Laboratoř fyziky - / - / 4 KZ 3
B834002 Odborný anglický jazyk B - / 2 / - Z+Zk 2
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova - / 2 / - Z 1
V827002 Sportovní kurz - / 1 / - Z 1

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B110009 Základy farmakochemie 3 / - / - Zk 5
Povinné předměty
B320002 Biochemie II 2 / - / - Zk 3
B320005 Laboratoř biochemie - / - / 4 KZ 3
B320007 Mikrobiologie 3 / - / - Zk 4
B320009 Laboratoř mikrobiologie - / - / 5 KZ 3
B402001 Analytická chemie I 2 / 2 / - Z+Zk 5
B403005 Laboratoř fyzikální chemie I - / - / 4 KZ 3
B409001 Chemické inženýrství I 2 / 3 / - Z+Zk 6
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova - / 2 / - Z 1
V827002 Sportovní kurz - / 1 / - Z 1

3. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B342001 Bioorganická chemie přírodních látek 2 / 2 / - Z+Zk 5
B402002 Analytická chemie II 2 / 1 / - Z+Zk 4
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
B110011 Životní cyklus léčivého přípravku z pohledu regulační autority 2 / - / - Zk 3
B319003 Biotechnologie I 2 / 1 / - Z+Zk 4
B319006 Hygiena a bezpečnost v mikrobiologii 2 / - / - Zk 3
B342008 Základy vědecké komunikace 2 / 1 / - Z+Zk 4
Povinné předměty
B143001 Chemická informatika 1 / 1 / - KZ 2
B319002 Základy bioinženýrství 2 / 1 / - Z+Zk 4
B320015 Molekulová genetika a analýza DNA 2 / - / - Zk 3
B320021 Seminář specializačního projektu - / 1 / - KZ 1
B402005 Laboratoř analytické chemie I - / - / 4 KZ 3
B409018 Laboratoř chemického inženýrství - / - / 3 KZ 3

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B409002 Chemické inženýrství II 2 / 3 / - Z+Zk 6
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B319005 Fyziologie průmyslových mikroorganismů 2 / - / - Zk 3
B342002 Suroviny z obnovitelných zdrojů 2 / - / - Zk 3
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
B143002 Základy bioinformatiky 2 / 2 / - Z+Zk 5
B319004 Biotechnologie II 2 / 1 / - Z+Zk 4
B320006 Bioanalytické metody 2 / - / - Zk 3
B320016 Základy fyziologie člověka 2 / - / - Zk 3
B342005 Izolace a identifikace přírodních látek 2 / 1 / - Z+Zk 4
Povinné předměty
B352050 Bakalářská práce - / - / 12 Z 15

Další informace

Během 1. až 5. semestru musí student získat celkem 4 zápočty z tělesné výchovy. Jeden ze zápočtů lze nahradit absolvováním letního nebo zimního týdenního sportovního kurzu.
Aktualizováno: 3.11.2021 09:11, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi