Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBT  → O fakultě → Akademický senát → Volby do AS FPBT → Volby 2019 → Volby studentů FPBT
iduzel: 50599
idvazba: 57541
šablona: stranka_ikona
čas: 24.4.2024 08:02:14
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 50599
idvazba: 57541
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fpbt.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/fakulta/as/volby-as-fpbt/volby-2019/volby-studentu'
iduzel: 50599
path: 8547/4160/1399/1900/7378/7386/42088/50180/50599
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Volby studentů FPBT

Termín a způsob voleb

Hlasování proběhne od pondělí 2. 12. do čtvrtka 5. 12 elektronicky na volby.vscht.cz.


Volí se 1 mandát v univerzitním senátu a 2 mandáty ve fakultním senátu (1 za pregraduální studenty a 1 za doktorandy)

jsem bakalářský nebo magisterský student FPBT

jsem doktorand FPBT

 


Univerzitní senát

Volí všichni studenti FPBT, obsazuje se 1 mandát, jsou 3 kandidáti

Kandidáti

Lencová Simona, Ing.

Mikrobiologie - 3. ročník doktorského studia

Lencova (šířka 215px)Co tě motivuje k tomu stát se senátorkou?

Považuji to za skvělou příležitost podílet se na chodu školy, orientovat se v aktuálním dění a mít možnost zapojit se do rozhodování o budoucím vývoji školy.

Jaké jsou podle tebe největší síly a slabiny VŠCHT?

Síla VŠCHT spočívá v kvalitě vzdělávání a širokého rozhledu absolventů. Jako jednu ze slabin vidím nedostatečné zapojení studentů ve vědeckých projektech.

Máš zkušenosti se studentskou samosprávou? Jaké?

Zatím zkušenosti v této oblasti nemám.

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu chceš aktivně podílet?

Mohu přispět aktivním přístupem k požadavkům studentů. Ráda bych se zaměřila na organizaci sportovních aktivit a prosazení výstavby vlastních sportovišť na VŠCHT. Dále bych se zaměřila na zlepšení podmínek PhD studia, např. nárok na osobní počítač.

O jakých svých vlastnostech si myslíš, že je budeš jako senátorka využívat/potřebovat nejvíce?

Aktivita, schopnost organizace, diplomatické jednání a ochota naslouchat

Co bys na VŠCHT okamžitě změnila, kdyby to bylo možné?

Přidala bych prostory jako je Carbon nebo respirium, kde se mohou studenti scházet a kde bude dost prostoru pro všechny.

Why should the international students give you their vote?

I think that UCT should even more support international students interhips. I am personally involved in teaching of international students in labs. Therefore, I fully recommend teaching in English.

Nováková Markéta, Ing.

Chemie - 3. ročník doktorského studia

Novakova (šířka 215px)Co tě motivuje k tomu stát se senátorkou?

Velká sounáležitost s naší alma mater a neodbytná chuť se aktivně podílet na vytváření příjemného, stabilního a progresivního prostředí, ve kterém se spolu nacházíme.

Jaké jsou podle tebe největší síly a slabiny VŠCHT?

Síly: kvalita výuky, aktivní studenti, podpora studentů (činnost AS, PKC a OK) a rodinná atmosféra. Slabiny: oblast personalistiky (HR) a nevelký internacionální spirit.

Máš zkušenosti se studentskou samosprávou? Jaké?

Na VŠCHT jsem vedoucí divadla DI(v)OCH, aktivním členem K3S a organizátorkou PhD_Post.doc klubu. Na ÚOCHB, AV ČR zastávám funkci PhD Representative.

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu chceš aktivně podílet?

Tím, že budu naslouchat, sledovat a snažit se prosazovat kroky vedoucí k tomu, aby nám tu bylo hezky. Studentské společnosti mohu tedy přispět svým časem, vůlí a kritickým myšlením.

O jakých svých vlastnostech si myslíš, že je budeš jako senátorka využívat/potřebovat nejvíce?

Zodpovědnost, umění naslouchat, konstruktivnost a trpělivost.

Co bys na VŠCHT okamžitě změnila, kdyby to bylo možné?

Lusknutím prstu bych postavila další budovu, ve které by nechyběl divadelní sál, pivnice a vinárna :-).

Why should the international students give you their vote?

I want to take steps to encourage interactions between international and Czech students. I hope I have already contributed by establishing of PhD_Post.doc club. I am PhD Representative at the IOCB, CAS where I am inspired by the international character.

Szilvási František, Bc.

Szilvasi (šířka 215px)Biotechnologie a bioinženýrství - 1. ročník navazujícího magisterského studia

Co tě motivuje k tomu stát se senátorem?

Jako senátor bych se rád podílel na zlepšení studentského života na akademické půdě, interpretoval stížnosti a připomínky studentů VŠCHT v akademickém senátu a hledal řešení studentských strastí.

Jaké jsou podle tebe největší síly a slabiny VŠCHT?

Největší silou je samozřejmě asertivní hledání pravdy na poli vědy, nicméně tříhodinové předčítání volně dostupné prezentace nejlepší chemické technology v republice nepřipraví.

Máš zkušenosti se studentskou samosprávou? Jaké?

Studentskou nikoliv, nýbrž v rámci zapsaného spolku Mladí konzervativci

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu chceš aktivně podílet?

Jak jsem již avizoval, chci vyslyšet problémy studentů a pomáhat jim s hledáním vhodných řešení.

O jakých svých vlastnostech si myslíš, že je budeš jako senátor využívat/potřebovat nejvíce?

Nejspíše komunikace, umění vyslechnout oponenta a samozřejmě se také musíme všichni umět domluvit.

Co bys na VŠCHT okamžitě změnil, kdyby to bylo možné?

Pravděpodobně bych aplikoval koncept online přednášek z fyzikální chemie i na ostatní předměty.

Why should the international students give you their vote?

People from foreign countries are not strangers. They are part of our lives and we share each other problems. I want to solve their problems as much as problems of local students.

 

Fakultní senát FPBT - skupina bakalářských a magisterských studentů

Volí pouze bakalářští a magisterští studenti FPBT, obsazuje se 1 mandát, jsou 3 kandidáti

Kandidáti

Fous Karel

Biochemie a biotechnologie - 2. ročník bakalářského studia

Fous (šířka 215px)Co tě motivuje k tomu stát se senátorem?

Někdy se sám sebe ptám, proč vedení udělalo právě tohle a tamto a z mých spolužáků nejsem sám, myslím proto, že by bylo dobré posílit komunikaci mezi studenty a vedením školy.

Jaké jsou podle tebe největší síly a slabiny VŠCHT?

Silné stránky: malá škola s rodinou atmosférou, finance, čistě jen chemie. Slabé stránky: přílišná uzavřenost vzhledem k okolí (Erasmus, pracovní nabídky)

Máš zkušenosti se studentskou samosprávou? Jaké?

Ano, na střední škole jsem byl několik let zástupcem třídy v tamním studentském senátu.

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu chceš aktivně podílet?

Posílením komunikace mezi studenty a vedením školy a vzhledem k tomu, že jsem teprve ve druhém ročníku, mám možnost využívat svůj "senátorský" potenciál delší dobu.

O jakých svých vlastnostech si myslíš, že je budeš jako senátor využívat/potřebovat nejvíce?

Nekonfliktnost, spolehlivost, komunikativnost.

Co bys na VŠCHT okamžitě změnil, kdyby to bylo možné?

Informovanost studentů o bakalářských pracích/způsob přihlašování studentů k jednotlivým bakalářským pracím.

Why should the international students give you their vote?

I want to improve possibilities for UTC students to go for Erasmus and also for foreign students to come to UTC.

 

Szilvási František, Bc.

Szilvasi (šířka 215px)

Biotechnologie a bioinženýrství - 1. ročník navazujícího magisterského studia

Co tě motivuje k tomu stát se senátorem?

Jako senátor bych se rád podílel na zlepšení studentského života na akademické půdě, interpretoval stížnosti a připomínky studentů VŠCHT v akademickém senátu a hledal řešení studentských strastí.

Jaké jsou podle tebe největší síly a slabiny VŠCHT?

Největší silou je samozřejmě asertivní hledání pravdy na poli vědy, nicméně tříhodinové předčítání volně dostupné prezentace nejlepší chemické technology v republice nepřipraví.

Máš zkušenosti se studentskou samosprávou? Jaké?

Studentskou nikoliv, nýbrž v rámci zapsaného spolku Mladí konzervativci

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu chceš aktivně podílet?

Jak jsem již avizoval, chci vyslyšet problémy studentů a pomáhat jim s hledáním vhodných řešení.

O jakých svých vlastnostech si myslíš, že je budeš jako senátor využívat/potřebovat nejvíce?

Nejspíše komunikace, umění vyslechnout oponenta a samozřejmě se také musíme všichni umět domluvit.

Co bys na VŠCHT okamžitě změnil, kdyby to bylo možné?

Pravděpodobně bych aplikoval koncept online přednášek z fyzikální chemie i na ostatní předměty.

Why should the international students give you their vote?

People from foreign countries are not strangers. They are part of our lives and we share each other problems. I want to solve their problems as much as problems of local students.

 

Šulcová Elena, Bc.

Kvalita a bezpečnost potravin - 1. ročník navazujícího magisterského studia

Sulcova (šířka 215px)Co tě motivuje k tomu stát se senátorkou?

Možnosti nahlédnout do chodu fakulty, podílet se na krocích a rozhodnutích, která posunují výuku, výzkum a život na naší fakultě.

Jaké jsou podle tebe největší síly a slabiny VŠCHT?

Síla školy je ve kvalitním výzkumu a mezinárodní rozpoznatelnosti. Slabinu pak vidím v místy zkostnatělém systému a nepřipravenosti akademických pracovníků akceptovat či podněcovat změny.

Máš zkušenosti se studentskou samosprávou? Jaké?

Jsem členkou studentského spolku UNI-ART, kde se aktivně podílím na organizaci studentských akcí a spravuji sociální sítě.

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu chceš aktivně podílet?

Ráda bych mezi studenty rozšířila zájem o kvalitní výuku a vlastní iniciativu při jejím zlepšování. Je nutné vytvořit fungující systém reflexe výuky a zároveň si uvědomit, že za kvalitu předmětů jsou studenti zodpovědni stejně jako jejich garanti.

O jakých svých vlastnostech si myslíš, že je budeš jako senátorka využívat/potřebovat nejvíce?

Schopnost klást otázky, komunikativnost, kolegialita, cílevědomost.

Co bys na VŠCHT okamžitě změnila, kdyby to bylo možné?

Systém ústního zkoušení.

Why should the international students give you their vote?

I experienced being international student by myself so I can empathize with your troubles. I want to increase the number of english-taught subjects, to facilitate better integration of foreign students.

 

Fakultní senát FPBT - skupina doktorandů

Volí pouze doktorandi FPBT, obsazuje se 1 mandát, jsou 3 kandidáti

Kandidáti

Beňo Filip, Ing.

Chemie a technologie potravin - 2. ročník doktorského studia

Beno (ořez 215*215px)Co tě motivuje k tomu stát se senátorem?

Už mě netíží zkoušky a zápočty jako kdysi, tak mám teď chuť objevovat a prát se s něčím novým. U piva se toho napovídá dost, ale po pár kusech už to není vyslyšeno ... a zlepšovat lze vždycky všechno.

Jaké jsou podle tebe největší síly a slabiny VŠCHT?

+ Vysoké procento uplatnění našich absolventů v praxi. Samotná prestiž školy. Kvalitní a atraktivní výzkum. - Klesající počet studentů do Bc. studia. Nedostatek prostor obecně, ale i pro technologie.

Máš zkušenosti se studentskou samosprávou? Jaké?

Zatím nemám.

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu chceš aktivně podílet?

Prostě aktivní účast jako senátor. Na VŠCHT jsem od roku 2012, takže můžu nabídnout získané zkušenosti. A jelikož učím NMgr. studenty, tak se ke mně od čtvrťáků (ale i páťáků) dostane hodně informací či problémů, které lze zlepšovat.

O jakých svých vlastnostech si myslíš, že je budeš jako senátor využívat/potřebovat nejvíce?

Upřímnost, komunikativnost, vytrvalost, chuť a čas.

Co bys na VŠCHT okamžitě změnil, kdyby to bylo možné?

Třeba zlepšení podmínek pro Ph.D. studenty u DPP.

Why should the international students give you their vote?

I can teach them how to drink a beer in less then 6 seconds.

 

Michailidu Jana, Ing.

Biotechnologie - 3. ročník doktorského studia

Michailidu (šířka 215px)Co tě motivuje k tomu stát se senátorkou?

Zapojuji se do utváření světa kolem sebe jak na úrovni státu skrze politický aktivismus, tak na úrovni osobní, skrze "leading by example". Být součástí senátu FPBT mi v tomto kontextu dává smysl.

Jaké jsou podle tebe největší síly a slabiny VŠCHT?

Největšími plusy jsou: získávání nejen teoretických znalostí a v posledních letech také rostoucí trend komunitního fungování. Slabinou je podle mě stále nedostatečná spolupráce mezi pracovišti.

Máš zkušenosti se studentskou samosprávou? Jaké?

Několikaměsíční působení v AS FPBT + fungování v rámci politické strany (krajské předsednictvo, republikové předsednictvo, vedení pracovní skupiny)

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu chceš aktivně podílet?

Snaha o systematické zvyšování zájmu studentů o chod školy – zvyšování demokratického potenciálu školy, podpora zintenzivnění komunitního charakteru studia na VŠCHT.

O jakých svých vlastnostech si myslíš, že je budeš jako senátorka využívat/potřebovat nejvíce?

Snaha o komplexní přístup a nalézání konsenzu, hodnoty transparence, kooperace a dlouhodobé udržitelnosti.

Co bys na VŠCHT okamžitě změnila, kdyby to bylo možné?

Zvýšení kvality i kvantity mezifakultní, meziústavní i meziskupinové komunikace a spolupráce

Why should the international students give you their vote?

I greatly value and will always support the international flow of information and culture which is positively influenced by "student migration".

Uttl Leoš, Ing.

Chemie a technologie potravin - 3. ročník doktorského studia

Uttl (ořez 215*215px)Co tě motivuje k tomu stát se senátorem?

Motivuje mě především možnost aktivně se podílet na chodu školy, navrhovat a řešit změny, které se jí týkají.

Jaké jsou podle tebe největší síly a slabiny VŠCHT?

Jako největší síly VŠCHT vidím kvalitu studia, možnost získání mnoha praktických zkušeností z laboratoří a úzkou spolupráci s řadou státních i soukromých firem.

Máš zkušenosti se studentskou samosprávou? Jaké?

Nemám. Touto cestou bych je rád získal.

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu chceš aktivně podílet?

Díky osmi letům zkušeností z VŠCHT mohu přispět praktickými návrhy týkajícími se chodu školy.

O jakých svých vlastnostech si myslíš, že je budeš jako senátor využívat/potřebovat nejvíce?

Komunikativnost, odpovědnost a pevná vůle.

Co bys na VŠCHT okamžitě změnil, kdyby to bylo možné?

Rozšířil bych množství výhod pro zaměstnance a doktorandy (např. Multisport karta, nebo nějaká její alternativa) :)

Why should the international students give you their vote?

Since I have several very good friends among international students, I know, how difficult it might be to socialize with Czech students. That is something I want to change!

Aktualizováno: 25.11.2019 18:32, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi