Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBT  → O fakultě → Akademický senát → Volby do AS FPBT → Volby 2019 → Volby akademických pracovníků na FPBT
iduzel: 50527
idvazba: 57456
šablona: stranka_ikona
čas: 24.4.2024 08:37:56
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 50527
idvazba: 57456
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fpbt.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/fakulta/as/volby-as-fpbt/volby-2019/volby-akademickych-pracovniku'
iduzel: 50527
path: 8547/4160/1399/1900/7378/7386/42088/50180/50527
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Volby akademických pracovníků na FPBT

Volby proběhnou od pondělí 2. prosince do čtvrtka 5. prosince elektronickou formou. Volební aplikace bude dostupná na adrese volby.vscht.cz.

Akademičtí pracovníci FPBT volí:

 

Kandidáti do akademického senátu VŠCHT Praha

V akademickém senátu VŠCHT Praha se obsazují akademickými pracovníky FPBT 4 mandáty. Kandiduje 9 akademických pracovníků

Kandidátní listina

Čížková Helena, doc., Ing., Ph. D.

 

NoPhoto (šířka 215px)

Kolouchová Irena, doc., Ing., Ph.D.

 

NoPhoto (šířka 215px)V pedagogické činnosti se věnují biotechnologiím a ve vědecké činnosti se zabývám jak biotechnologiemi tradičními (vinařství a lihovarství), tak moderními biotechnologiemi (problematika mikrobiálního biofilmu).

 

Mohu přispět svými zkušenostmi jak z pohledu pedagoga, tak zkušenostmi s průmyslovými partnery z oblasti biotechnologií a znalosti jejich požadavků na naše absolventy. Mohu přispět také svými znalostmi z proděkanského působení a znalosti problematiky přijíždějících a vyjíždějících studentů.

 

Koplík Richard, prof., Dr., Ing.

 

NoPhoto (šířka 215px)

Kučková Štěpánka, doc., Ing., Mgr., Ph.D.

 

NoPhoto (šířka 215px)Zabývám se identifikací proteinových materiálů v historických uměleckých dílech, různými forenzními tématy a hledáním potenciálních biomarkerů u rakoviny pankreatu a nebo Alzheimerovy choroby pomocí hmotnostní spektrometrie.

 

Ráda bych přispěla k vytvoření dlouhodobé vize naší školy, její budoucnosti, vědeckému a pedagogickému směřování. A zejména pak k její realizaci.

 

Lipovová Petra, doc., Ing., Ph.D.

 

NoPhoto (šířka 215px)Od roku 2001 jsem zaměstnaná na ústavu Biochemie a mikrobiologie, kde vyučuji předmět Izolace a charakterizace biomakromolekul, Laboratoře z biochemie, polovinu předmětu Biochemie II a podílím se na výuce předmětu Biochemie I. Dále jsem garantem nově akreditovaného magisterského programu Biochemie a buněčná biologie a doktorského programu Biochemie a bioorganická chemie. Také jsem se podílela na přípravě double-degree doktorského programu Biochemie a bioorganická chemie. Jsem školitelkou doktorandů, magistrů i bakalářů, kterým se věnuji při jejich laboratorní práci a prožívám s nimi jejich úspěchy i neúspěchy. Pojítkem mé vědecké práce jsou enzymy a vztah mezi jejich katalytickými vlastnostmi a strukturou. Zabývám se glykosidasami a jejich transglykosylačními vlastnostmi, nukleasami a jejich protinádorovými vlastnostmi a fosfolipasami a propojením jejich substrátové specifity s fenotypem Arabidopsis thaliana. Dále se zabývám glykoproteiny z řas a jejich protektivními účinky a proteiny z anamox bakterií.

 

Kandiduji do senátu, protože si myslím, že naše vysoká škola má mezi vysokými školami velmi dobrou úroveň a chci se tak podílet na udržování této úrovně a to nejen vědecké, ale i pedagogické. Obě tyto aktivity jdou ruku v ruce a jsou hlavním posláním vysoké školy. Z pedagogického hlediska mě zajímá například dostupnost materiálů na e-learningu pro širší skupinu studentů i pedagogů a dále optimalizace překryvů náplní předmětů.

 

Lovecká Petra, doc., Ing., Ph.D.

 

NoPhoto (šířka 215px)Pracuji 20 let na Ústavu biochemie a mikrobiologie, kde přednáším pro bakalářaský stupeň Mikrobiologii, dlouho jsem se podílela na výuce a v současnosti na vedení Laboratoří z mikrobiologie. Vědeckou činnost zaměřuji na výzkum nových biologicky aktivních (zejména antimikrobiálních) látek z rostlin a na studium endofytních mikroorganismů.

 

Byla jsem členkou AS v minulých letech. Byla to pro mne zajímavá zkušenost z hlediska proniknutí do nových oblastí zejmna manažerské problematiky vedení školy. Chtěla bych být členkou pedagogického výboru AS a podílet se na řešení problematiky vyplývající z nové akreditace VŠCHT.

 

Stránská Milena, doc., Ing., Ph.D.

 

NoPhoto (šířka 215px) 

Má pedagogická činnost v současné době zahrnuje výuku předmětů v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech na témata ‚moderní analytické metody‘, ‚autentikace potravin‘ či ‚chemie potravin‘. Klasickou výuku se snažím zpestřovat prostřednictvím interaktivních nástrojů, jako jsou např. anonymní hlasovadla, která nenásilným způsobem umožňují od studentů získat zpětnou vazbu ohledně probírané problematiky, a v poslední době těší čím dál tím větší popularitě. Součástí mých pedagogických aktivit je i vedení bakalářských a magisterských prací, kde se nadané studenty pokouším integrovat do příslušných vědeckých projektů již na úrovni bakalářského studia, a zdůrazňovat jejich propojení s reálným výzkumem.

Má hlavní vědecká činnost je zaměřena na vývoj a aplikaci chromatografických metod ve spojení s pokročilými typy hmotnostní spektrometrie, a to zejména v souvislosti s hodnocením bezpečnosti potravin, průkazem pravosti a autenticity potravin, a prozkoumáváním nových přírodních zdrojů potencionálně obsahujících pozitivně působící bioaktivní látky. Tato vědecká činnost zahrnuje jak základní tak aplikovaný výzkum, v rámci kterého praktikuji úzkou a efektivní spolupráci s průmyslem a aplikovanou sférou.

 

V akademickém senátu bych se ráda zasadila o to, aby VŠCHT Praha zůstala i nadále synonymem pro špičkový výzkum a kvalitní vzdělání v oblasti moderní chemie, a to nejen v rámci ČR, ale s širokým přesahem do EU i mimo ni. Jako hlavní řešitelka a spoluřešitelka několika výzkumných grantů (HORIZON 2020, 7th Framework), mobilitních mezinárodních projektů (Norway/EEA grants, Czech-Bavarian cooperation, Multilateral cooperation in Danube region) i řady tuzemských grantů (GAČR, TAČR, MŠMT, NAZV) mám zkušenosti s managementem a realizací výzkumu na prestižních partnerských institucích, které se pokusím promítnout do nastavení současného fungování VŠCHT Praha, např. ve smyslu podpory projektového řízení a související administrativy, a to minimálně na úrovni jednotlivých fakult.

V minulosti jsem aktivně působila také v bilaterálních a multilaterálních projektech VŠCHT týkajících se podpory mladých vědeckých pracovníků a synergie oborů v rámci univerzit a vysokých škol napříč ČR, nicméně, při sestavování projektových týmů považuji za prioritní využívat vědecké kapacity vlastních fakult a kateder. V tomto kontextu bych proto ráda přispěla k lepší informovanosti o výzkumu v rámci ‚alma mater‘, potažmo provázanosti vědeckých skupin.

Jako členka redakčních rad několika impaktovaných časopisů a expertního panelu GAČR v oboru ‚zemědělské a biologicko-environmentální vědy‘ mám povědomí o současných trendech výzkumu v této sféře a pokusím se je reflektovat v rámci směřování výzkumné činnosti VŠCHT.

Za velmi důležité považuji též spolupráci vědců s průmyslem, proto budu tuto kooperaci maximálně podporovat, a to například formou sdílení studentů v rámci studentských prací.

V neposlední řadě ráda podpořím kvalitní propagandu VŠCHT na středních školách a gymnáziích, neboť nadšení a aktivita nových mladých studentů je jednou z nejdůležitějších aspektů dlouhodobě udržitelného rozvoje školy.

 

Životopis

 

 

 

Kandidáti do akademického senátu fakulty (FPBT)

V akademickém senátu FPBT se obsazuje akademickými pracovníky 7 mandátů. Každý ústav volí 1 senátora.

Ústav biotechnologie (319)

Maťátková Olga, doc., Ing., Ph.D.

NoPhoto (šířka 215px)

 

Ústav biochemie a mikrobiologie (320)

Purkrtová Zita, Ing., Ph.D.

NoPhoto (šířka 215px)

 

Ústav sacharidů a cereálií (321)

Gillarová Simona, Ing.

NoPhoto (šířka 215px)

Henke Svatopluk, Ing., Ph.D.

NoPhoto (šířka 215px)

 

Ústav mléka, tuků a kosmetiky (322)

Berčíková Markéta, Ing., Ph.D.

NoPhoto (šířka 215px)

Klojdová Iveta, Ing., Ph.D.

NoPhoto (šířka 215px)

 

Ústav analýzy potravin a výživy (323)

Stupák Michal, Ing., Ph.D.

NoPhoto (šířka 215px)

 

Ústav konzervace potravin (324)

Grégrová Adéla, Ing. Ph.D.

NoPhoto (šířka 215px)

Pohůnek Václav, Ing., Ph.D.

NoPhoto (šířka 215px)

Škorpilová Tereza, Ing., Ph.D.

NoPhoto (šířka 215px)

Šviráková Eva, Ing., Ph.D.

NoPhoto (šířka 215px)

 

Ústav chemie přírodních látek (342)

Jurášek Michal, Ing., Ph.D.

NoPhoto (šířka 215px)

Parkan Kamil, Ing., Ph.D.

NoPhoto (šířka 215px)

Aktualizováno: 2.12.2019 10:57, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi