Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBT  → O fakultě → Akademický senát → Volba kandidáta na děkana → Volba kandidáta na děkana 2019
iduzel: 73339
idvazba: 89822
šablona: stranka_ikona
čas: 24.4.2024 09:23:18
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 73339
idvazba: 89822
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fpbt.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/fakulta/as/volba-kandidata-na-dekana/volba-2019'
iduzel: 73339
path: 8547/4160/1399/1900/7378/7386/49387/73339
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Volba kandidáta na děkana 2019

AKTUÁLNĚ

Na dnešním zasedání senátu byl v prvním kole zvolen kandidátem na děkana prof. Jan MASÁK se ziskem nadpoloviční většiny 6 hlasů.

Na druhém místě se umístil prof. Karel Melzoch se ziskem 5 hlasů. 

Diskuse s kandidáty na děkana

Představení kandidátů se uskuteční 12. 11. 2019 v posluchárně AI od 16:00. Z akce je dostupný videozáznam.

Odpovědi kandidátů na 5 otázek položených AS FPBT:

Odpovědi prof. Ing. Pavla Kotrby, Ph.D.

Odpovědi prof. Ing. Jana Masáka, CSc.

Odpovědi prof. Ing. Karla Melzocha, CSc.

  1. Jak se stavíte k otázce zvyšujícího se věkového průměru pracovníků FPBT? Vidíte nějaké možnosti, jak přilákat mladé vědce a pedagogy, případně jak nalézt finance na zřízení míst tzv. post-doků?
  2. Je podle Vašeho názoru na místě uvažovat o restrukturalizaci fakulty např. o sloučení tzv. technologických ústavů? Jak si představuje profil potravinářského a biochemického technologa za 15 let, měl by být absolvent FPBT více prostoupen technickými předměty?
  3. Jaká kritéria budete prosazovat při dělení rozpočtových prostředků mezi fakulty, a posléze jaká při dělení prostředků v rámci fakulty?
  4. Jaký máte názor na výuku v angličtině? Pro jaké studenty by měla být určena a jakým způsobem by měla být organizována? Jaké konkrétní kroky byste provedl pro podporu pedagogů vyučujících v angličtině?
  5. Jaká je Vaše vize zkvalitňování/standardizace pracovních podmínek pro zaměstnance fakulty (oddělení kanceláří a laboratorních prostor, finanční ohodnocení, další vzdělávání)?

Medailonky kandidátů:

prof. Ing. Pavel Kotrba, Ph.D.

KOtrba (ořez 215*215px)

Celý svůj profesní život jsem spojil s Fakultou potravinářské a biochemické technologie. Nejdříve v rámci magisterského studia se zaměřením na biochemii a následně v související mikrobiologii, ve které jsem absolvoval doktorské studium v roce 1999. V roce 2008 jsem se habilitoval v oboru Mikrobiologie a po osmi letech jsem se stal ve stejné oboru profesorem. S výjimkou tříletého pobytu v Japonsku a pár několikaměsíčních výzkumných pobytů zahraničních výzkumných centrech jsem profesně tělem i duší člověkem naší FPBT a VŠCHT Praha. Podařilo se mi založit vlastní výzkumnou skupinu, která se zabývá biochemickými a molekulárními aspekty nakládání s kovy v (zejména) ektomykorhizních houbách. To je oblast, která je s rozvojem genomiky stále populárnější a zůstává vzrušující. Jsem autorem či spoluautorem téměř 50 časopiseckých publikací s více než tisícovkou citačních ohlasů, osmi kapitol v monografiích a kromě českých i jednoho japonského patentu. Dnes, 6.11. slavíme 20 let manželského života, kde jsem spoluautorem třech krásných dětí.

V letech 2009 až 2015 jsem působil jako proděkan pro vědu a výzkum naší fakulty a v roce 2016 jsem přijal pozici prorektora pro vědu a výzkum VŠCHT Praha. Měl jsem tak kromě běžných agend možnost stát u zrodu Interní grantové agentury a u transformace VŠCHT Praha související s novelou VŠ zákona a získáním institucionální akreditace pro oblasti vzdělávání Potravinářství a Chemie. Jsem rád, že jsem za minulé období měl možnost zavést podpory Fondu Dagmar Procházkové, Juniorské grantové agentury, programu na podporu iniciace konsorciálních projektů. Také jsem garantem projektů některých aktivit mobilit a zlepšování předpokladů a infrastrukturních podmínek pro kvalitní studium v DSP. Nově jsem také garantem právě akreditovaného magisterského studijního programu Biotechnology and Food Science.

prof. Ing. Jan Masák, CSc.

Masák (výška 215px)

Absolvoval jsem Střední průmyslovou školu potravinářské technologie v Podskalské v Praze a studium na VŠCHT Praha bylo tedy jasnou volbou. Vystudoval jsem kvasnou technologii na Fakultě potravinářské a biochemické technologie a VŠCHT Praha se stala mým celoživotním osudem. V rámci doktorského studia jsem se věnoval pivovarské technologii a titul kandidáta věd jsem získal v roce 1989. V témže roce jsem byl přijat na místo odborného asistenta, kde jsem se nejprve věnoval pivovarství a později biotechnologiím životního prostředí a v současnosti to jsou biotechnologie zaměřené do oblasti eliminace mikrobních infekcí. V roce 2003 jsem se habilitoval a v roce 2009 jsem byl jmenován profesorem v oboru Biotechnologie.

Od roku 2012 jsem vedoucím Ústavu biotechnologie. Ve vedení Fakulty potravinářské a biochemické technologie jsem působil nejprve ve funkci proděkana pro zahraniční styky a styk s praxí v letech 2010–2012. Na konci téhož roku jsem přijal funkci proděkana pro pedagogiku, ve které působím dosud. V současné době jsem rovněž členem Rady pro vnitřní hodnocení VŠCHT Praha. V letech 2012–2013 jsem byl členem Rady vysokých škol a předsedou její komise pro vzdělávací činnost. Od roku 2015 jsem členem Národní inovační platformy pro tvorbu Národní RIS3 strategie. Rovněž působím v několika vědeckých radách vysokých škol a výzkumných ústavů. V letech 2016–2018 jsem byl za VŠCHT Praha řešitelem Centrálních rozvojových projektů zaměřených na tvorbu postupů pro vnitřní hodnocení kvality vysokých škol.

Ve své výzkumné činnosti se dlouhodobě věnuji aplikované biologii a vývoji biotechnologických procesů. Jsem spoluautorem 78 publikací uvedených ve WoS (počet citací 502, h-index 14) a několika patentů a monografií. Má duše biotechnologa si velmi váží spoluautorství na dvou průmyslově realizovaných biotechnologiích pro dekontaminaci půdy in situ na rozloze 35 ha a dekontaminaci průmyslové odpadní vody v bioreaktorech o objemu téměř 500 m3.

prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.

Melzoch (2) (šířka 215px)

Karel Melzoch se narodil v roce 1958 v Praze. Profesorem pro obor biotechnologie byl jmenován v roce 2007. V letech 2006 – 2011 zastával pozici děkana Fakulty potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha. V roce 2012 se stal na stejné vysoké škole rektorem, do této funkce byl znovu zvolen v roce 2015. Od roku 2013 působil 6 let jako místopředseda České konference rektorů. Je členem vědeckých rad ČVUT, University Pardubice a Mendelovy university Brno, členem správní rady VŠE Praha, členem rady Inženýrské akademie ČR.

Jeho odborná činnost je zaměřena na  problematiku biotechnologií s orientací na bioinženýrství, aplikovanou mikrobiologii, fyziologii mikroorganismů, tvorbu a účinky biologicky aktivních látek, kvalitu potravin, potravinářské technologie, membránové separace, modelování a znalostního řízení bioprocesů. Koordinuje či se podílí na řešení řady tuzemských a zahraničních grantů, přednáší nebo přednášel předměty zaměřené na tradiční biotechnologie a inženýrské aspekty bioprocesů. Je školitelem studentů doktorského studijního programu Biochemie a biotechnologie v oboru Biotechnologie a předsedou oborové rady Biotechnologie, nyní i garantem nově akreditovaného doktorského programu Biotechnologie.

Je autorem a spoluautorem několika odborných knih, řady článků a odborných sdělení, příspěvků na konferencích v ČR a zahraničí a několika patentů.

Ve volném čase se - spolu se svou rodinou - věnuje (aktuálně) dvěma psům a kocourovi, potápění a celé řadě sportovních aktivit v rekreační podobě.

Organizace voleb

Volba kandidáta na děkana probíhá dle jednacího řádu Akademického senátu FPBT.

Volbu děkana pro období 2020-2023 vyhlásil Akademický senát FPBT na svém zasedání dne 19. září 2019.

Volební komise

Podávání návrhů

Návrhy na kandidáta na děkana FPBT VŠCHT Praha mohou podávat členové akademické obce a vědecké rady FPBT VŠCHT Praha a to e-mailem kterémukoliv členovi volební komise s uvedením jména a jednoznačnou identifikací navrženého i navrhujícího od 23. 9. 2019 9:00 do 23. 10. 2019 18:00.

Další průběh voleb

4. 11. 2019 Zveřejnění jmen kandidátů

12. 11. 2019 Představení kandidátů na předvolebním zasedání AS FPBT a akademické obce VŠCHT v posluchárně AI od 16:00

19. 11. 2019 Zasedání AS FPBT VŠCHT Praha – Volba děkana

Nominaci kandidovat na děkana FPBT přijali:

  • prof. Ing. Pavel Kotrba, Ph.D.
  • prof. Ing. Jan Masák, CSc.
  • prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.
Aktualizováno: 22.9.2023 15:31, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi