Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 25.9.2020 09:01:51
verze: 4723
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Biotechnologie léčiv

Biotechnologie léčiv

Navazující magisterský obor, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Charakteristika

V rámci oboru "Biotechnologie léčiv" je přednášen a prakticky vyučován kompletní soubor biologických a inženýrských disciplín, na který navazují specializované technologické předměty umožňující ucelené pochopení procesů aplikovaných ve farmaceutickém průmyslu. Ke klíčovým předmětům charakterizujícím biologickou stránku (biologického činitele) těchto procesů patří předměty Biochemie II, Mikrobiologie pro farmaceuty, Molekulová genetika, Genové inženýrství, ad. Inženýrská a kontrolní problematika je vysvětlována v předmětech Bioinženýrství, Izolace a separace molekul, Bioanalytické metody, Správná laboratorní/výrobní praxe, ad. Významná část výuky v každém semestru je věnována samostatné experimentální práci. Profilující předměty pak umožňují užší specializaci v oblasti výzkumu, vývoje a kontroly, respektive řízení biotechnologických procesů ve farmaceutickém průmyslu.

Uplatnění

Absolventi magisterského studijního oboru „Biotechnologie léčiv“ naleznou uplatnění jako kvalifikovaní odborní pracovníci ve výzkumu a vývoji biotechnologických procesů, resp. jako odborní a techničtí pracovníci při řízení a kontrole biotechnologických procesů ve farmaceutických firmách. Ve farmaceutickém průmyslu se proto uplatní především jako (bio)technologové, pracovníci analytických laboratoří v rámci kontroly kvality a také v odděleních zaměřených na obchod s farmaceuticky účinnými látkami. Další uplatnění absolventů studijního oboru se nabízí také v oblasti výroby speciálních biochemikálií a vývoje a výroby speciálních materiálů.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 20 studentů
Studijní program Syntéza a výroba léčiv (kód N2824)
Kód oboru 2801T020
Bližší informace na ústavech Ústav biotechnologie
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi