Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 25.9.2020 09:17:08
verze: 4723
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Biotechnologie léčiv

Biotechnologie léčiv

Bakalářský obor, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Charakteristika

Studijní obor Biotechnologie léčiv je zcela unikátní v českém vysokém školství. Komplexně propojuje reálné biotechnologické procesy, pomocí nichž jsou léčiva vyráběna, s využitím v medicíně. Studenti zvládnou technologie výroby antibiotik, alkaloidů, vitaminů, lidských proteinů ap. Vzhledem k rozsáhlým znalostem, které získají studiem vědních disciplín, jakými jsou chemie, biochemie, molekulární biologie, genetika, mikrobiologie, farmakochemie a bioinženýrství budou přesně rozumět biosyntéze těchto látek, podstatě jejich výroby a jejich biologické aktivitě v lidském organismu.

Uplatnění

Absolventi tohoto oboru budou perfektně připraveni pro navazující magisterské studium v oborech zaměřených na biotechnologické procesy, biochemii přírodních látek, přípravu a charakteristiku léčiv ap. Pro ty, kteří nebudou pokračovat v dalším studiu, se otevírají dveře do farmaceutických společností v pozicích pracovníků středního managementu, do výzkumných a provozních laboratoří, případně do kontrolních orgánů a úřadů státní správy.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 60 studentů
Studijní program Syntéza a výroba léčiv (kód B2824)
Kód oboru 2801R020
Bližší informace na ústavech Ústav biochemie a mikrobiologie
Ústav biotechnologie
Ústav chemie přírodních látek
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi