Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 25.9.2020 09:48:37
verze: 4723
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Biochemie a biotechnologie

Biochemie a biotechnologie

Bakalářský obor, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Charakteristika

Obor unikátním způsobem v rámci školství ČR propojuje moderní chemické disciplíny s biologickými. Jeho studium vychází z přednášek, seminářů a laboratorních cvičení ze základních chemických disciplín (s důrazem na biochemii), z biologie a mikrobiologie. Specializace posluchačů je následně profilována předměty jako biotechnologie, klinická biochemie, molekulová genetika, bioanalytické metody, fyziologie průmyslových mikroorganismů, základy bioinformatiky. Nabídka volitelných předmětů pak umožňuje studentům zaměřit ve finále jejich vzdělání do individuálně preferované oblasti.

Uplatnění

Absolventi budou připraveni pro navazující magisterské studium v podobných oborech. Ti, kteří nebudou chtít pokračovat ve studiu, naleznou uplatnění na biotechnologických pracovištích, která vyžadují znalost biochemie, mikrobiologie, buněčné biologie, bioinženýrství, včetně jejich aplikací v technologiích. Jedná se především o laboratorní zázemí výrobních podniků biotechnologického a potravinářského charakteru, zdravotnických a farmaceutických institucí a kontrolních či inspekčních orgánů, dále potom o pozice středního managementu biotechnologických výrob, i o obchodní podniky v této oblasti.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční + kombinovaná
Místo studia Praha
Kapacita 100 studentů
Studijní program Potravinářská a biochemická technologie (kód B2902)
Kód oboru 2810R005
Navazující studium v oborech Biotechnologie
Mikrobiologie
Bližší informace na ústavech Ústav biochemie a mikrobiologie
Ústav biotechnologie
Ústav chemie přírodních látek
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi