Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBT  → Spolupráce → OPPA
iduzel: 7385
idvazba: 8356
šablona: stranka
čas: 29.1.2023 17:24:45
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 7385
idvazba: 8356
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fpbt.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 7385
path: 8547/4160/1399/1900/7380/7385
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

OPPA

logolink___publicita2.jpg 

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

 

Fakulta získala finanční podporu z Operačního programu Praha-Adaptabilita na řešení projektu
Inovace bakalářského studijního programu Potravinářská a biochemická technologie zavedením prvků e-learningu
Prioritní osa 3 – Modernizace počátečního vzdělávání
Aktivita B - Rozvoj a inovace bakalářských a doktorských studijních programů na vysokých školách
 CZ.2.17/3.1.00/34286

Zahájení projektu:  1.7.2012
Ukončení projektu:  31.7.2014
Přiznaná podpora:  3 256 tis. Kč

Kontaktní osoba:  prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc., Jitka.Moravcova@vscht.cz
Manažerka projektu:  Ing. Jitka Svatošová             Jitka.Svatosova@vscht.cz

> Kompletní přihláška projektu  
→ Příručka pro tvorbu e-learningových výukových materiálů
→ Seminář pro pedagogy
> Pokyny pro tutory 


Informace pro studenty


Stručný obsah projektu:
Vysokoškolské vzdělávání v technických a přírodovědných oborech je charakteristické vysokým počtem kontaktních hodin, a to zejména laboratoří, ve kterých studenti získávají potřebné technické dovednosti, a dále seminářů. Studium zejména v 1. ročníku je tak pro řadu studentů velice náročné, což se projevuje v nízké úspěšnosti studia. V posledních letech postupuje v presenčním studiu z 1. do 2. ročníku asi 50 % studentů a zhruba 20 studentů přechází na kombinovanou formu a 20 studuje dále podle individuálních studijních plánů. Studie "Vyhodnocení výsledků restrukturalizace studijních plánů na VŠCHT Praha" z roku 2009 ukázala, že úspěšnost studentů kombinované formy je nízká, takže počet těchto absolventů tvoří pouze 8 procent celkového počtu. Zavedením tzv. blended learningu, tedy inovací bakalářského studijního programu zařazením e-learningových prvků, se sníží počet kontaktních hodin, vytvoří se časový prostor pro samostudium a zvýší se úspěšnost studia.

Cíl projektu
Hlavním cílem projektu je inovovat bakalářský studijní program Potravinářská a biochemická technologie (B2902) akreditovaný na FPBT VŠCHT Praha v presenční a kombinované formě, který se skládá ze tří studijních oborů Biochemie a biotechnologie (č.j. 3981/2006, AKVO 2810R005), Chemie a analýza potravin (č.j. 3981/2006, AKVO 2901R004), a Technologie potravin (č.j. 3981/2006, AKVO 2901R013) zařazením prvků elearningu, a tím zvýšit úspěšnost studia studentů, kteří studují v presenční a kombinované formě či podle individuálně stanovených studijních plánů.
Metodika přípravy e-learningových modulů, šablony pro přípravu studijních materiálů i upravená aplikace online prostředí "Moodle" budou i nadále využívány pro tvorbu dalších e-learningových modulů pro studenty VŠCHT Praha

Řešitelský tým
Na řešení spolupracují učitelé FPBT zejména s Vydavatelstvím VŠCHT Praha a vyučujícími příslušných předmětů z FCHT a FCHI.

Aktivity projektu
Řízení a koordinace projektu
Metodika přípravy e-learningových učebních materiálů a kurzů
Vyškolené pedagogů pro nový způsob výuky – tutorská forma
Instalace a úprava online vzdělávacího prostředí
Příprava nových e-learningových kurzů
Příprava a realizace studia v inovovaném studijním programu
Vyhodnocení výsledků projektu


Inovované předměty
1. ročník, zimní semestr
N101002 Chemické výpočty (zakončení - zápočet, 2 kredity)
Seminář z matematiky
1. ročník, letní semestr
N445001A Aplikace výpočetní techniky (zakončení - klasifikovaný zápočet, 3 kredity)
N324002 Produkce potravinářských surovin (zakončení - zkouška, 3 kredity)
2. ročník, zimní semestr
N342004 Chemoinformatika (zakončení - zápočet, 2 kredity)
N323006 Úvod do potravinářské legislativy (zakončení - klasifikovaný zápočet, 3 kredity)
2. ročník, letní semestr
N321001 Potravinářské technologie a biotechnologie (zakončení - klasifikovaný zápočet, 3 kredity)
3. ročník, ZS
N323041 Výživa a výživová politika (zakončení - zkouška, 3 kredity)
N324001 Principy úchovy a balení potravin (zakončení -zápočet, zkouška, 4 kredity)
N3422029 Základy vědecké komunikace (zakončení - zkouška, 4 kredity)

V rámci projektu byly k výše uvedeným předmětům vytvořeny materiály, které naleznete na e-learningovém portálu VŠCHT Praha po přihlášení následujícími údaji:
Uživatelské jméno: oppa
Heslo: oppa_2013

Aktualizováno: 6.11.2015 15:28, Autor:

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi